Regulamin sklepu internetowego Programy dla Szkoły

Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów w sklepie internetowym na stronie www.programydlaszkoly.pl.

Sklep przeznaczony jest dla placówek edukacyjnych i nauczycieli. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma ALWO. Dane rejestrowe firmy:  ALWO Wojciech Prokopczuk, ul. Zapustna 10/13, 02-483 Warszawa, podmiot wpisany do ewidencji CEIDG, NIP PL5260059168, REGON 012512570.

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

ZAMÓWIENIA/ZAPYTANIA OFERTOWE

Zamówienia złożone w sklepie należy traktować jako zapytania ofertowe.

Po otrzymaniu zapytania prześlemy do Klienta dokładną ofertę zawierającą wycenę, informację o warunkach dostawy, fakturę pro forma. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia rozpoczynamy jego realizację.

Prosimy więc śmiało wysyłać zamówienia – nie stwarza to żadnego zagrożenia, a pozwoli Państwu nawiązać z nami kontakt i poznać dokładnie szczegóły realizacji konkretnego zakupu. Można również skorzystać z przycisków zapytań umieszczonych przy każdym z produktów.

W celu złożenia zapytania ofertowego Klient powinien się zarejestrować w sklepie podając dane placówki oraz dane kontaktowe zgodnie z zaprezentowanym formularzem. Zapytania można skierować również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej:

E-mail: sklep@programydlaszkoly.pl
Tel. kom. +48 604531789,
tel./fax: +48 228686002 (pon.-pt. w godz.: 9:00 – 16:00)

Zamówienia zostaną potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie. Potwierdzone i zaakceptowane zamówienia zostaną niezwłocznie zrealizowane. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towarów oraz reguł stosowanych przez jego producenta/dystrybutora. Na ogół termin nie przekracza 3-7 dni roboczych. Dokładny opis warunków realizacji zamówienia Klient otrzyma na etapie potwierdzenia zamówienia.

W przypadku opóźnień lub braku możliwości realizacji zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może częściowo lub całkowicie zrezygnować z zamówienia. Zamawiający nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

CENY

Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny złotówkowe niektórych produktów ustalane są codziennie automatycznie na podstawie kursu sprzedaży odpowiedniej waluty w mBanku.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych towarów z oferty sklepu oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

Wszystkie zamówione produkty zostaną umieszczone na fakturze. Oferowana forma płatności to przelew. Domyślny termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury – może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach. Informacja o warunkach płatności, faktura pro forma, zostaną przekazane Klientowi do akceptacji. Numer konta, na który należy przekazać środki, umieszczony zostanie na fakturze.

Dostawa, w zależności od produktu odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem Poczty polskiej lub firm kurierskich. Koszt opłat transportowych/pocztowych w przypadku licencji elektronicznych pokrywa Sklep. W przypadkach, gdy koszty pokrywać będzie Zamawiający, koszty zostaną określone na etapie potwierdzenia zamówienia według cennika Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

REKLAMACJE I ZWROT TOWARÓW

O zamiarze zwrotu towaru należy powiadomić Sklep w formie elektronicznej lub faksem. Sklep poinformuje Klienta o zasadach, jakie stosuje producent/dystrybutor odpowiedniego wyrobu.

W przypadku licencji elektronicznych, zasady odstąpienia od umowy licencyjnej określone są w umowie akceptowanej przez Użytkownika na etapie instalowania oprogramowania.

W przypadku pakietów oprogramowania, producenci wymagają by towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD-ROM muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym zafoliowanym opakowaniu. Produkt musi być kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie elementy składowe. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez producenta.

Reklamacje w sprawie niedostarczonych/niekompletnych przesyłek należy zgłaszać telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnie na podany powyżej adres.

DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych odbywa się stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i informowania o ofercie sklepu programydlaszkoly.pl. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom wyłacznie w celu realizacji zamówienia (np. poczcie lub firmie kurierskiej).
Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia, a także zażądania ich całkowitego usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i niezbędne w przypadku zakupu/dostawy dla osoby fizycznej, w przeciwnym wypadku używane są dane firmy dokonującej zakupu w sklepie programydlaszkoly.pl.

COOKIES

Sklep wykorzystuje “cookies” – pliki tekstowe, dzięki którym Klient zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie jakichkolwiek plików „cookies” musi zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej dotyczące prywatności i plików tymczasowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są stosownie do obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.
Administratorem danych jest ALWO Wojciech Prokopczuk, ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa, podmiot wpisany do ewidencji CEIDG, NIP PL5260059168, REGON 012512570.
Kontakt z administratorem danych pod adresem emailbiuro@alwo.pl, telefonicznie 228686002 lub listownie na adres jak powyżej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
– obsługi sprzedaży
– realizacji umów
– prowadzenia usług pomocy technicznej
– informowania o ofercie firmy ALWO

Dane osobowe NIE są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. Przekazanie danych może dotyczyć jedynie przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji umów (np. kontakt Klienta z Partnerem Handlowym ALWO w celu realizacji wsparcia technicznego), sprzedaży (np. przekazanie danych osobowych i adresu dostawy Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej).

Dane NIE są profilowane. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do informacji niezbędnych do obsługi sprzedaży i realizacji umów.
Administrator danych dokłada wszelkich starań, by dane były przechowywane w sposób bezpieczny, by dostęp do nich był ograniczony i monitorowany. Zakres pobieranych danych osobowych i ich przetwarzanie ograniczone jest do minimum i podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.
Okres przechowywania danych osobowych w celach realizacji umów i obsługi sprzedaży jest okres obowiązywania umowy, gwarancji, umowy pakietu serwisowego. Okres przechowywania danych osobowych w celu marketingowym nie jest ograniczony.

Szczegółowe informacje odnośnie naszej polityki prywatności oraz ciasteczek dostępne są także na stronie polityki prywatności i ciasteczek. Można tam zapoznać się z zasadami ich wykorzystywania, rodzajem ciasteczek oraz uzyskać informacje odnośnie zmiany wyrażonej zgody..

Zgodnie z przepisami, osobom przysługuje prawo do wglądu w dane osobowe przetwarzane przez Administratora, ich poprawiania, ograniczania ich przetwarzania (brak zgody na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego).

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.