Indywidualny Planer Kariery 3.0

500,00 2 460,00  brutto

Indywidualny Planer Kariery pozwala na zaplanowanie indywidualnej wizji kariery zawodowej, czyli przygotowanie osobistego programu edukacyjno-zawodowego.

Indywidualny Planer Kariery 3.0 zawiera:

 • ponad 100 nowych opisów zawodów
 • zaktualizowane wszystkie opisy zawodów – w sumie 630 opisów zawodów, w tym 161 opisów zawodów szkolnych
 • zaktualizowaną Klasyfikację Zawodów i Specjalności – z oznaczeniem zawodów szkolnych
 • zaktualizowany i poszerzony o nowe informacje Poradnik dla niepełnosprawnych

Producent: Progra

Opis

Indywidualny Planer Kariery pozwala na zaplanowanie indywidualnej wizji kariery zawodowej, czyli przygotowanie osobistego programu edukacyjno-zawodowego.
Od X.2018 r. dostępna jest nowa wersja programu – 3.0

Indywidualny Planer Kariery 3.0 zawiera:

 • ponad 100 nowych opisów zawodów
 • zaktualizowane wszystkie opisy zawodów – w sumie 630 opisów zawodów, w tym 161 opisów zawodów szkolnych
 • zaktualizowaną Klasyfikację Zawodów i Specjalności – z oznaczeniem zawodów szkolnych
 • zaktualizowany i poszerzony o nowe informacje Poradnik dla niepełnosprawnych

Indywidualny Planer Kariery został stworzony do planowania ścieżek edukacyjno-zawodowych.
IPK zbudowany jest z 4 części, a najważniejszą z nich jest interaktywny IPD (Indywidualny Plan Działania), pozwalający na zaprojektowanie osobistego planu działania.
IPD (Indywidualny Plan Działania) został przygotowany w formie kalendarza:

 • Poniedziałek – Kim jestem? – część, w której jest czas na poznanie, określenie i uporządkowanie własnych wartości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz własnej osobowości.
 • Wtorek – Moje cele zawodowe – to część, w której m.in. należy zdecydować o charakterze swojej przyszłej pracy, poznać zadania i czynności zawodowe wybranych zawodów, otoczenie pracy, korzyści wynikające z wykonywania określonego zawodu oraz gdzie dowiedzieć się, gdzie szukać informacji nt. zawodów.
 • Środa – Moje cele edukacyjne – tu należy wyznaczyć własną drogę edukacji, która doprowadzi do wymarzonego zawodu.
 • Czwartek – Kim chcę być? – to czas na podjęcie decyzji kim będę, co zrobić, by zrealizować założenia części wcześniejszych, zastanowić się nad ewentualnymi przeszkodami mogącym stanąć na drodze realizacji zamierzeń i zaplanować alternatywne drogi dojścia do celu.
 • Piątek – Moje szukanie pracy – w części tej należy skupić się nad technikami skutecznego szukania pracy i budowaniem własnej sieci wsparcia.
 • Na każdy dzień tygodnia zostały przygotowane atrakcyjne, interaktywne zestawy odpowiednio dobranych zadań i ćwiczeń, które wspomagają proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach, możliwościach kształcenia oraz rynku pracy. Ćwiczenia mają również na celu uświadomienie własnych słabych stron i wspomaganie przezwyciężania ich. Pozwalają przygotować się do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.
 • Sobota – Wykonane działania – to podsumowanie wykonanych zadań i ćwiczeń, dokonanych wyborów i zaplanowanych działań. W tej części można wreszcie w całości zobaczyć swój Indywidualny Plan Działania.
 • Niedziela to spis wszystkich zaplanowanych w ciągu tygodnia działań do wykonania. Po wydrukowaniu otrzymuje się TERMINARZ, według którego należy realizować przyjęte wcześniej założenia.

Druga część programu to Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) – dzięki niej poznać można strukturę świata zawodów, który został podzielony na grupy: wielkie, duże, średnie i elementarne. W tych ostatnich mamy do czynienia z konkretnymi zawodami i specjalnościami oraz ich kodami. W KZiS zostały oznaczone zawody szkolne, czyli zawody z Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ).
Informacje dotyczące klasyfikacji zawodów i specjalności do konkretnych grup można drukować.

Następna część, Świat zawodów, to niezwykle bogate źródło wiedzy o zawodach. Są to charakterystyki 630 zawodów szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego, przygotowane według jednolitego, spójnego schematu.
Informacje o zawodach zawierają opisy:

 • zadań i czynności
 • środowiska pracy
 • wymagań zawodu odnośnie wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych dla każdego zawodu
 • informacje z analizy rynku pracy pod kątem zapotrzebowania i perspektyw zatrudnienia w zawodzie
 • kształcenia

Informacje na temat interesującego zawodu można wydrukować.

Ostatnia część to Poradnik dla niepełnosprawnych składający się z części:

 1. Niepełnosprawność pod lupą
  • Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka?
  • Klasyfikacja i rodzaje niepełnosprawności
  • Symbole przyczyn niepełnosprawności
  • Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności
  • Cele, dla jakich wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności
  • Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły w poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • Uprawnienia osób niepełnosprawnych
  • Karta praw osób niepełnosprawnych
  • Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  • Prawo pracy a niepełnosprawni
  • Kiedy może nastąpić utrata renty przy podjęciu pracy
  • Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 2. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej przez osobę niepełnosprawną
  • Poczucie własnej wartości
  • Planowanie kariery
  • Dostępne formy kształcenia dla osób niepełnosprawnych
  • Wybór szkoły i zawodu
  • Wsparcie materialne dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności
 3. Niepełnosprawny na rynku pracy
  • Rola doradcy zawodowego w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej
  • Przeciwwskazania w pracy
  • Otwarty rynek pracy a chroniony
  • Metody szukania pracy
  • Przygotowanie do spotkania z pracodawcą
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Dokumenty aplikacyjne
  • Zakładanie firmy
 4. Kluczowe instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Dzięki aktywnym linkom umieszczonym w tej części Poradnika, można bezpośrednio wejść
  na stronę internetową wybranej instytucji czy organizacji i uzyskać dodatkowe informacje.

Poradnik dla niepełnosprawnych został specjalnie przystosowany do korzystania z niego przez osoby niedowidzące, dzięki możliwości wyboru wielkości czcionki oraz dużej kontrastowości liter i tła.

Informacje dodatkowe

Liczba licencji

1 stanowisko, 10 stanowisk, 15 stanowisk, 30 stanowisk, aktualizacja do wersji 3.0