NetSupport Manager – Wieloplatformowe oprogramowanie do zdalnego sterowania

NetSupport Manager nadal dostarcza najnowsze możliwości w dziedzinie zdalnego wsparcia komputerowego i zarządzania pulpitem. Z poziomu komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, czy smartfona, przy pomocy pojedynczej akcji monitoruj wiele systemów, zapewniaj aktywną zdalną obsługę, komunikuj siê, a nawet nagrywaj i odtwarzaj sesje. W razie potrzeby, uzyskaj bieżącą listê sprzêtu i oprogramowania, monitoruj usługi, a nawet zdalnie wyœwietlaj konfiguracjê systemu, na potrzeby szybkiego rozwiązania problemów.