NetSupport School to wielokrotnie nagradzane, wiodące na rynku, rozwiązanie do zarządzania klasami zapewniające funkcje monitorowania, kontroli, współpracy oraz oceny. Które pomaga zmaksymalizować korzyści z nauczania opartego na technologii – wspierając wszystkie style nauki uczniów.

Bezproblemowa praca na wszystkich typach platform i urządzeń. Specjalnie zaprojektowana w porozumieniu z nauczycielami, aby zaspokoić ich potrzeby w klasie. Nic dziwnego, że NetSupport School to kompletne rozwiązanie do zarządzania klasą od 30 lat.