Gimnazjum Dyskalkulia i Dysleksja – karty pracy

119,00  brutto

Zestaw 360 kart pracy w formacie A4, czarno-białe do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania. Zestaw przeznaczony jest do wspierania i terapii  uczniów w wieku 12-15 lat wykazujących specyficzne problemy z zakresu szeroko rozumianej dysleksji i dyskalkulii.

Producent: Ei System

Opis

Problemy z zakresu dysleksji, mimo że objawiają się zaburzeniem złożonej umiejętności czytania i pisania są zwykle uwarunkowane złożeniem deficytów elementarnych funkcji. Dlatego karty pracy zawierają ćwiczenia funkcji wzrokowych, funkcji pamięciowych i funkcji językowych oraz koncentracji, a dopiero na ich bazie uczniowie przechodzą do ćwiczenia samej umiejętności czytania.

W przypadku problemów z pisaniem przechodzimy od abstrakcyjnych ćwiczeń grafomotorycznych do ćwiczeń kaligrafii i pisania ze słuchu.

Również problemy z zakresu dyskalkulii uwarunkowane są zwykle złożeniem deficytów prostszych funkcji. Karty pracy zawierają ćwiczenia percepcji (analizy i syntezy wzrokowej), pamięci, koncentracji, ćwiczenia podstawowych operacji logicznych (np. porównywania, uogólniania, wnioskowania) oraz ćwiczenia samego liczenia (w tym występujące w gimnazjum ułamki zwykłe i dziesiętne oraz procenty).

Do kart pracy o trzech poziomach trudności dołączono zestaw testów sprawdzających podstawowe umiejętności szkolne z zakresu czytania, pisania, ortografii oraz liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych.