Ćwiczenia analizatora wzrokowego

267,00 667,00  brutto

Rodzaje ćwiczeń:

1. Porównywanie figur
2. Określ położenie
3. Strzałki
4. Szablony
5. Wybieranie
6. Wybieranie II
7. Ukryte figury

Producent: Foxe
Wersja: kopia fizyczna

Działa pod Windows i Mac OS X

Opis

Rodzaje ćwiczeń:
1. Porównywanie figur
Uczeń porównuje figury i wybiera odpowiedź z podanych odpowiedzi.
2. Określ położenie
Celem ćwiczenia jest wyrobienie orientacji w przestrzeni. Uczeń określa położenie figury w zadanym obszarze.
3. Strzałki
Uczeń odtwarza prezentowany w górnej części ekranu wzór złożony ze strzałek. „Dopisanie” kolejnego elementu odbywa się przy pomocy klawiatury prezentowanej w dolnej części okna. Przycisk oznaczony <- służy do usunięcia ostatnio dodanego elementu.
4. Szablony
Celem ćwiczenia jest zapamiętanie i odtworzenie układu z górnej ramki w dolnej ramce. Uczeń ogląda i stara się zapamiętać układ z górnej ramki. Następnie naciska przycisk Zapamiętałem. Klika na wybrane pole ramki dolnej (kliknięte pole zmienia kolor), wpisuje zawartość i naciska klawisz ENTER (pole staje się szare). Po odtworzeniu układu uczeń naciska przycisk Sprawdź. Jeśli
ćwiczenie zostało wykonane niepoprawnie w dolnej części okna zostaje wyświetlony napis Źle. W przeciwnym wypadku zostaje wyświetlony napis Dobrze. W pierwszym przypadku należy nacisnąć przycisk Popraw i po zapamiętaniu układu Zapamiętałem i poprawnie uzupełnić ramkę. Przejście do następnego przykładu (po poprawnym wykonaniu bieżącego przykładu) odbywa się przy pomocy przycisku Dalej. Wstaw w położenie (układanie) Celem ćwiczenia jest wyrobienie orientacji w przestrzeni. Uczeń klika we wskazanej części prostokąta.
5. Wybieranie
Uczeń czyta ciągi (wyrazy) w głównej części okna i wybiera zgodnie z poleceniem te ciągi (wyrazy), które spełniają warunek zawarty w poleceniu. Wybór ciągów (wyrazów) odbywa się poprzez zaznaczenie pól wyboru z takimi samymi numerami, jakie mają ciągi (wyrazy) spełniające warunek podany w poleceniu.
6. Wybieranie II
Uczeń klika przyciski zawierające ciąg (wyraz, literę), znajdujący się nad klawiaturą. Po znalezieniu wszystkich ciągów (wyrazów) uczeń naciska przycisk Sprawdź. Tło nieprawidłowo wybranych przycisków staje się czerwone. Poprawienie jest możliwe dopiero po przyciśnięciu przycisku Popraw.
7. Ukryte figury
Zadaniem ucznia jest określenie rodzaju figury.

Informacje dodatkowe

Liczba licencji

Domowa jednostanowiskowa, Wielostanowiskowa