e-SzOK

500,00 1 599,00  brutto

Program „eSzOK” jest specjalistycznym oprogramowaniem opracowanym na potrzeby poradnictwa zawodowego prowadzonego w szkołach.

Elementy programu rozwijane są od kilku lat, np. ogromna baza informacji o zawodach. Zastosowanie naszego programu umożliwia dużo efektywniejszą pracę w dziedzinie poradnictwa zawodowego i osiągnięcie
właściwych rezultatów przy mniejszym nakładzie pracy.

Producent: Progra

Opis

Program „eSzOK” jest specjalistycznym oprogramowaniem opracowanym na potrzeby poradnictwa zawodowego prowadzonego w szkołach.

Elementy programu rozwijane są od kilku lat, np. ogromna baza informacji o zawodach. Zastosowanie naszego programu umożliwia dużo efektywniejszą pracę w dziedzinie poradnictwa zawodowego i osiągnięcie
właściwych rezultatów przy mniejszym nakładzie pracy. Program cechuje duża innowacyjność i zastosowanie nowych rozwiązań – dzięki niemu doradcy w szkołach mogą pracować dużo sprawniej i oferować nowe usługi uczniom. Jest to program do wykorzystywania w pracy grupowej, indywidualnej pracy doradcy zawodowego z uczniem, jak również indywidualnej pracy uczniów.

Program „eSzOK” zbudowany jest z siedmiu modułów:

Test bilansu i kompetencji to test do samobadania, który pomoże
w zaplanowaniu rozwoju 11 kompetencji:

 • zarządzanie własną karierą
 • intensywne myśli twórcze
 • kulturę osobistą
 • umiejętności werbalne
 • myślenie twórcze – kreatywność
 • obsługa komputera
 • współdziałanie w grupie
 • myślenie logiczne
 • efektywne zarządzanie czasem
 • znajomość Internetu
 • kształcenie ustawiczne – umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

Program automatycznie generuje wyniki dla 11 testowanych kompetencji oraz opis posiadanych kompetencji i krótkie podsumowanie. Wyniki i opis można zachować, zapisując dane na dysku lub wydrukować. Uzyskane
wyniki posłużą do dalszej pracy nad rozwojem własnej osobowości.

Klasyfikacja zawodów i specjalności – dzięki niej poznać można strukturę świata zawodów, który został podzielony na grupy: wielkie, duże, średnie i elementarne. W tych ostatnich mamy do czynienia z konkretnymi zawodami i specjalnościami oraz ich kodami.

Świat zawodów to moduł zawierający charakterystyki 556 zawodów przygotowanych przez doradców zawodowych według jednorodnego schematu.
Przygotowane charakterystyki opisują: zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania zawodu dotyczące wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych, informacje z rynku pracy mówiące
o zapotrzebowaniu na tego rodzaju specjalistę i możliwości znalezienia zatrudnienia, kształcenie. Dzięki opcji „drukuj” można uzyskać opis zawodu w formie papierowej.

Moduł Zawody z przyszłością zawiera wykaz i opisy 100 zawodów mających przyszłość na rynku pracy. Każdy z umieszczonych w tym module opisów został przygotowany według takiego samego schematu, jak opisy zawodów w module „Świat zawodów”, a dodatkowo zawiera uzasadnienie, dlaczego wybrany zawód jest tym, w którym w przyszłości będzie można znaleźć pracę.

Scenariusze zajęć to szczegółowo opracowane konspekty zajęć uwzględniające założony przebieg wydarzeń i specyficzne otoczenie oraz okoliczności, które mogą zaistnieć. Scenariusze zamieszczone
w programie mogą służyć pomocą we własnym opracowaniu zajęć lub mogą stanowić „gotowiec”, na podstawie którego zostaną przeprowadzone zajęcia. Scenariusze zawierają gotowe rozwiązania,
czyli ankiety, kwestionariusze itp. do natychmiastowego zastosowania w pracy.

Moduł Informatorium składa się z pięciu części:

 • w „Moja edukacja – i co dalej?” znajdują się informacje na temat obowiązującego systemu edukacyjnego w Polsce, zasad funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, uczelni wyższych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dodatkowych kursów i szkoleń, możliwości korzystania ze stypendiów oraz targów edukacyjnych i drzwi otwartych odbywających się cyklicznie w Polsce
 • w „Moje praktyki i wolontariat” znajdziemy informacje dotyczące możliwości odbywania praktyk, pozwalających na poznanie środowiska pracy i nabycie doświadczeń zawodowych, oraz informacje dotyczące wolontariatu
 • „Moja praca – tajniki poszukiwania zatrudnienia” zawiera informacje dotyczące rynku pracy, instrukcje, jak napisać doskonałe CV i list motywacyjny, pomoże przygotować się do rozmowy z pracodawcą i co najważniejsze – podpowiada, jak i gdzie skutecznie szukać pracy
 • „Moja firma dziś lub jutro” to zbiór informacjii o biznesplanie, zakładaniu własnej działalności gospodarczej, możliwościach uzyskania dofinansowania na prowadzenie firmy
 • „Unia Europejska dla Młodych” to praktyczne informacje odnośnie konkretnych programów, takich jak: Eurodesk, Europejski Portal Młodzieży, program Erasmus Plus

Każda część zawiera aktywne linki, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą konkretnego zagadnienia.

W module Współpraca scharakteryzowane zostały instytucje związane z poradnictwem zawodowym. Można dowiedzieć się, czym zajmują się poszczególne typy instytucji i jaką oferują pomoc. Przy instytucjach (podzielonych na województwa) umieszczono aktywne linki do stron już konkretnych instytucji -klikając na nie, można znaleźć interesujące informacje dodatkowe.

Informacje dodatkowe

Liczba licencji

1 stanowisko, aktualizacja do aktualnej wersji, Wielostanowiskowa