Piramida Kariery 3

369,00 2 214,00  brutto

PIRAMIDA KARIERY 3 to seria składająca się z 6 multimedialnych programów komputerowych obejmujących istotne zagadnienia dla kształtowania kariery zawodowej oraz trafnego wyboru przyszłego zawodu. Seria została zaplanowana w jedną, spójną całość, logicznie następujących po sobie programów – zagadnień.
Producent: Progra

Opis

PIRAMIDA KARIERY 3 to seria składająca się z 6 multimedialnych programów komputerowych obejmujących istotne zagadnienia dla kształtowania kariery zawodowej oraz trafnego wyboru przyszłego zawodu. Seria została zaplanowana w jedną, spójną całość, logicznie następujących po sobie programów – zagadnień.

Wskazane jest zapoznanie się z całą serią w podanej poniżej kolejności:

  1. Poznaję i odkrywam samego siebie
  2. Planowanie kariery zawodowej
  3. Ścieżki edukacyjne
  4. Zawód… Jak to łatwo powiedzieć
  5. Przygotowanie do spotkania z pracodawcą
  6. Ja i pracodawca. Rozmowa kwalifikacyjna

Poznaję i odkrywam samego siebie – pełny zestaw informacji na temat osobowości, czyli co to jest osobowość, z jakich elementów się składa, typy osobowości, charakteru i jego cech, sposobów kształtowania oraz czynników mających wpływ na charakter i sposób postępowania oraz emocji – jak są klasyfikowane, jak powstają, jak są wyrażane i jak nimi zarządzać.

Wszystkie te informacje pozwalają na pełne poznanie samego siebie, co zdecydowanie ułatwia wybór przyszłej ścieżki kariery.

Planowanie kariery zawodowej – komplet informacji na temat autoanalizy (co to jest autoanaliza, do czego służy, jak wykonać ją rzetelnie, określania celów życiowych – dlaczego warto je określać oraz jak to robić, by były one realne, ale nie zaniżały faktycznych możliwości) a także planowania kariery (jak należy planować własną karierę i jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mają wpływ na jej rozwój).

Informacje zamieszczone w tej części uświadamiają, jakie czynniki mają wpływ na odniesienie sukcesu zawodowego.

Ścieżki edukacyjne – pakiet informacji na temat możliwości kształcenia. W programie zostały zawarte informacje na temat edukacji ponadgimnazjalnej (typy szkół, profile kształcenia, uzyskane kwalifikacje ) oraz edukacji po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej (typy szkół policealnych i pomaturalnych, jak również uczelni wyższych). Omówiony został Boloński System Nauczania, jak również typy studiów oferowane przez polskie uczelnie. Zawarte zostały informacje dotyczące edukacji osób dorosłych, czyli kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość.
Wersja 1.1 programu uwzględnia zmiany w kształceniu zawodowym, które weszły w życie z dniem 01.09.2012 r.

Zawód… Jak to łatwo powiedzieć omawia zagadnienia związane z trudną sztuką wyboru zawodu. Program zawiera informacje dotyczące rynku pracy, zmian na nim zachodzących oraz tendencji rozwojowych. Dzięki programowi można zapoznać się z branżami zawodowymi oraz wybranymi zawodami. W programie znajdują się także informacje niezbędne do budowania własnej ścieżki rozwoju, kształtowania kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczeń oraz skutecznego poszukiwania pracy. Ponadto zawarte zostały w nim informacje na temat rodzajów umów oraz możliwości i form prowadzenia własnej działalności.

Przygotowanie do spotkania z pracodawcą to zbiór niezbędnych informacji o dokumentach aplikacyjnych oraz praktycznych wskazówek dotyczących poprawnego ich przygotowania. Kurs pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowuje do stworzenia dokumentów aplikacyjnych. Korzystając z tych informacji, każdy w prosty sposób przygotuje, w zawartym w programie edytorze CV, swoje własne Curriculum Vitae. Program daje możliwość stworzenia 4 rodzajów CV: chronologicznego, funkcjonalnego, Success CV, Skill CV.

W programie znajdują się również porady przygotowujące do bezpośredniego spotkania z pracodawcą.

Ja i pracodawca – rozmowa kwalifikacyjna to kurs mający na celu przygotowanie osoby poszukującej pracy do spotkania z pracodawcą. W programie zostały poruszone kwestie dotyczące rzetelnego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, jej przebiegu, jak również sposobu zachowania się podczas rozmowy, aby jej skutkiem było zatrudnienie osoby zainteresowanej.

Program zawiera również wyjaśnienie istoty oceniania pracy pracownika, informacje dotyczące odpowiedniego zachowania się w nowym miejscu pracy oraz utrzymywania poprawnych stosunków międzyludzkich w pracy.

Informacje dodatkowe

Wersja

Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5, Część 6, Komplet części 1-6