Poradnictwo zawodowe. Poziom IV

282,90 1 107,00  brutto

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Poziom IV (bardziej zaawansowane scenariusze) jest przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Scenariusze z Poziomu IV wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność.

Producent: Progra

Licencja: bezterminowa na 5 stanowisk

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Poziom IV (bardziej zaawansowane scenariusze) jest przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Scenariusze z Poziomu IV wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność.

Ze względu na zakres tematyczny, scenariusze z poziomu IV zostały podzielone na trzy obszary
i tym samym umieszczone w trzech oddzielnych częściach.

Poziom IV cz.1 – scenariusze zajęć z zakresu poszukiwania pracy
(23 zajęcia)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: PROFESJONALNE DOKUMENTY APLIKACYJNE KLUCZEM DO SUKCESU
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Struktura i dane w CV 1 x 45 min.
3. Rodzaje CV 1 x 45 min.
4. Najczęstsze błędy w CV 1 x 30 min.
5. List motywacyjny i zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych 1 x 45 min.
6. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: EFEKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Metody poszukiwania pracy 1 x 45 min.
3. Analiza efektywności metod szukania pracy 1 x 30 min.
4. Plan poszukiwania pracy 1 x 30 min.
5. Motywacja a poszukiwanie pracy 1 x 30 min.
6. Wskazówki dotyczące szukania pracy i podsumowanie zajęć 1 x 30 min.
MODUŁ: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA POD LUPĄ
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej 1 x 60 min.
3. Część właściwa rozmowy kwalifikacyjnej 1 x 60 min.
4. Popularne pytania pracodawcy 1 x 60 min.
5. Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej i symulacje rozmów 1 x 45 min.
MODUŁ: WŁASNY BIZNES, CZYLI JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ?
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Badanie rynku, źródła finansowania firmy, wybór formy prawnej i opodatkowania firmy 1 x 45 min.
3. Wybór siedziby i nazwy firmy 1 x 30 min.
4. Biznesplan 1 x 30 min.
5. Rejestracja firmy 1 x 45 min.
6. Tworzenie projektu firmy i podsumowanie zajęć 1 x 60 min.

Poziom IV cz.2 – scenariusze zajęć z zakresu rozwoju zawodowego
(11 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: ODKRYWANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO – BILANS KOMPETENCJI
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Osobowość 1 x 30 min.
3. Wiedza 1 x 30 min.
4. Umiejętności 1 x 30 min.
5. Zainteresowania 1 x 30 min.
6. Wartości i style działania 1 x 45 min.
7. Zdrowie i podsumowanie zajęć 1 x 30 min.
MODUŁ: KROK W PRZYSZŁOŚĆ – PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Rodzaje karier zawodowych 1 x 30 min.
3. Proces planowania kariery i wyznaczania celów 1 x 45 min.
4. Tworzenie indywidualnego planu kariery zawodowej 1 x 60 min.

Poziom IV cz.3 – scenariusze zajęć z zakresu pogłębiania kompetencji miękkich
(19 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Analiza własnego czasu 1 x 45 min.
3. Pożeracze czasu 1 x 30 min.
4. Ustalanie priorytetów i proces planowania 1 x 45 min.
5. Metody zarządzania sobą w czasie 1 x 45 min.
6. Indywidualny plan organizacji czasu i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: ZARZĄDZANIE TALENTAMI, CZYLI JAK ODKRYĆ I ROZWIJAĆ SWÓJ TALENT?
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Rodzaje talentów i autodiagnoza talentów 1 x 45 min.
3. Zarządzanie talentami i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: SIŁA MOTYWACJI – JAK WZMACNIAĆ SWOJE CHĘCI DO DZIAŁANIA?
1. Wprowadzenie 1 x 45 min.
2. Teorie motywacji 1 x 45 min.
3. Fazy przebiegu motywacji i demotywatory 1 x 45 min.
4. Sposoby zwiększania motywacji do działania i podsumowanie zajęć 1 x 45 min.
MODUŁ: W ZGODZIE ZE SOBĄ. BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY
1. Wprowadzenie 1 x 30 min.
2. Samoocena i jej wpływ na życie człowieka 1 x 45 min.
3. Czynniki wpływające na poziom samooceny i źródła samooceny 1 x 30 min.
4. Rodzaje samooceny 1 x 45 min.
5. Walka z „patologicznym krytykiem” 1 x 60 min.
6. Sposoby podnoszenia poczucia własnej wartości i podsumowanie zajęć 1 x 30 min.

Informacje dodatkowe

Wersja

komplet 1-3, Poziom 4 część 1, Poziom 4 część 2, Poziom 4 część 3