Trening ortograficzny – pokonaj dysortografię

99,00  brutto

TRENING ORTOGRAFICZNY to multimedialny program do nauki poprawnego pisania zawierający różnorodne ćwiczenia zachęcające dzieci zmagające się z dysortografią.

Producent: Ei System

Wymagania sprzętowe: Windows XP SP3 32-bit, Vista SP1, Windows 7, Mac OS X 1,6 GHz 512 MB RAM

Opis

TRENING ORTOGRAFICZNY to multimedialny program do nauki poprawnego pisania zawierający różnorodne ćwiczenia zachęcające dzieci zmagające się z dysortografią:

  • 660 zdań i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudnościami
  • 20 udźwiękowionych dyktand, pisanych z pamięci lub ze słuchu, z uwzględnieniem interpunkcji
  • zdania podzielone na 3 niezależne działy: „rz i ż”, „ó i u” oraz „ch i h”
  • 70 godzin ćwiczeń przygotowanych przez specjalistów.

Obsługa programu jest łatwa i intuicyjna, a ćwiczenia multimedialne przygotowane zostały w prostej i ładnej animacji,:

  • Ćwiczenia dzielą się na wiele różnych rodzajów, jak np. przypisywanie liter do wyrazów, pisanie dyktand, czy układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Po wykonaniu niektórych zadań dziecko jest uraczone krótkim opisem konkretnej reguły ortograficznej. Niektóre ćwiczenia, np. w formie uzupełniania tekstu literami, można wydrukować na papierze.
  • Polecenia w programie wyświetlają się w formie tekstu i czytane są przez lektorkę.

TRENING ORTOGRAFICZNY pomoże uniknąć popełniania błędów. Jednorazowe ćwiczenia  powinny odbywać się 3-4 razy w tygodniu i trwać około 30 minut. Efektywność pracy z programem zwiększa częste powtarzanie wyrazów, które program umieszcza w „Katalogu błędów” użytkownika.

Dzięki 70 godzinom ćwiczeń przygotowanym przez specjalistów i ekspertów pomożesz dziecku, w formie zabawy, uniknąć popełniania błędów ortograficznych.

Program na PC i na MAC! Wersja programu przeznaczona jest również do użytku domowego.