Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda

299,00  brutto

„Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda” to pakiet 3 filmów profilaktycznych, adresowanych do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Filmy:
1.  „Alkohol”
2. „Papierosy & e-papierosy”
3.  „Napoje energetyzujące, nadużywanie”

Producent: Multieducatio

Opis

“Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda” to pakiet 3 filmów edukacyjnych, adresowanych do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Ciekawość, “kolekcjonowanie” doświadczeń, a także moda oraz potęga reklamy sprawiają, że młodzi ludzie próbują używek – alkoholu, sięgają po e-papierosy, czy też piją napoje energetyczne. Niewiedza sprawia, że nie znają konsekwencji związanych z korzystaniem z tych produktów, a w szczególności z ich nadużywaniem. Filmy stanowią próbę dostarczenia wiedzy na temat tych popularnych używek i zagrożeń związanych z nimi.

Filmy:
1.  „Alkohol”
2. „Papierosy & e-papierosy”
3.  „Napoje energetyzujące, nadużywanie”
Filmy zostały zrealizowane w konwencji filmów popularnonaukowych. Wiedza na temat korzystania z alkoholu, e-papierosów oraz napojów energetycznych została przekazana w rzetelny i atrakcyjny sposób.

Płyta DVD zawiera: film (ok. 15 minut) + 2x wypowiedź eksperta (razem ok.12 minut) + scenariusz lekcji

Filmy zostały wzbogacone wypowiedziami ekspertów:
• prof. Andrzeja Sobczaka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej), prowadzącego badania nad e-papierosami.
• Małgorzaty Reiter – psychologa, psychoterapeuty z FreeMind Centrum Psychologii Indywidualnej i Grupowej
• Katarzyny Menclewicz – dietetyka, edukatorki żywieniowej, prowadzącej warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży. Realizowała ogólnopolski program “Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, członek Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych “Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

„Alkohol” Film (czas trwania ok. 15 minut) przedstawiający zagrożenia oraz konsekwencji fizyczne, psychiczne oraz prawne, jakie niesie za sobą alkohol, jego nadużywanie.
Materiał dodatkowy (czas trwania ok. 12 minut): dwie wypowiedzi Małgorzaty Reiter, psychologa -jedna dla uczniów (o metodach odmawiania jednej osobie, grupie) oraz druga dla dorosłych.
„Papierosy & e-papierosy” Film (czas trwania ok. 15 minut) przedstawiający zagrożenia oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą palenie papierosów konwencjonalnych oraz e-papierosów. Film został wzbogacony wypowiedzą prof. Andrzeja Sobczaka o wpływie e-papierosów na młody organizm oraz o niebezpieczeństwie ich palenia.
Materiał dodatkowy (czas trwania łącznie ok. 10 minut):
– wypowiedź prof. Andrzeja Sobczaka, omawiającego najnowszy etap badań nad e-papierosami oraz zagrożenia jakie niesie korzystanie z tych urządzeń
– wypowiedź psychologa Małgorzaty Reiter o modzie na e-papierosy.
„Napoje energetyzujące, nadużywanie” Film (czas trwania ok. 15 minut) omawiający skład, działanie i wpływ napojów energetyzujących na młody organizm oraz o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nadużywanie tych produktów. Film został wzbogacony wypowiedzią dietetyka Katarzyny Menclewicz.
Materiał dodatkowy (czas trwania łącznie ok. 12 minut):
– wypowiedź dietetyka Katarzyny Menclewicz, wyjaśniającej czym są te napoje, jaki mają wpływ na młody organizm, jaka jest alternatywa i czym te napoje różnią się od napoi izotonicznych
– psychologa Małgorzaty Reiter o wpływie reklamy oraz  opinii rówieśników na decyzje młodego człowieka.