Tolerancja

99,00  brutto

Program ten składa się z dwóch elementów: książki oraz płyty DVD.

Wydawnictwo: Lissner

Opis

Książka (40 stron):
podstawowe informacje o takich pojęciach jak:

  • tolerancja
  • dyskryminacja
  • uprzedzenia
  • stereotypy
  • prawa człowieka
  • opis programu

Płyta DVD:
Film „Czy dlatego, że inny?“ – 19 minut
Film przedstawia problem uprzedzeń rasowych. Przemianom politycznym, ekonomicznym i społecznym, wynikającym z transformacji ustrojowej Polski po 1989 roku towarzyszy występowanie różnych przejawów dyskryminacji. Problemy te nasilają się na skutek otwarcia się Polski na wieloetniczne kraje tzw. „starej” Unii Europejskiej, jak Francja czy Wielka Brytania. Konieczność dostosowania się Polski do obowiązujących w Unii Europejskiej standardów przeciwdziałania dyskryminacji wymaga niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań w celu powstrzymania potencjalnego nasilania się postaw i zachowań nietolerancji.
Pytanie główne dla uczestników brzmi:
„Czy Ewa powinna spotykać się z Erykiem?“

Film „Szkolna inwestycja“ – 17 minut
Szkolna inwestycja to film o problemie postrzegania osób niepełnosprawnych. Status społeczny osoby niepełnosprawnej i proces rehabilitacji zależą od relacji ze środowiskiem, które może jej pomagać lub ją niszczyć. Stosunek społeczeństwa do tych, którzy nagle, przeważnie nie z własnej winy znaleźli się poza orbitą, na której poruszają się zdrowi i sprawni, często jest krzywdzący i niesprawiedliwy.
Pytanie dla uczestników brzmi:
„Czy Dyrektor powinien przeznaczyć pieniądze na przystosowanie szkoły dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych?“