Uzależnienie od dopalaczy

89,00  brutto

“Uzależnienie od dopalaczy” to film profilaktyczny. Jest on częścią pakietu „Dopalacze – zagrożenia”

Producent: Multieducatio

Opis

“Uzależnienie od dopalaczy” film profilaktyczny, dotyczący problemu zażywania dopalaczy przez młodych ludzi. Dostarcza młodemu człowiekowi informacji na temat konsekwencji prawnych, psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają ze spróbowania i zażywania dopalaczy. Wiedza ta ma uświadomić, a jednocześnie pozwolić młodemu człowiekowi dokonać wyboru, czy chce spróbować dopalaczy, świadom zagrożeń, jakie za sobą niosą.

Płyta DVD zawiera: film (ok. 12 minut) + wypowiedź eksperta (ok. 8 minut) + scenariusz lekcji