Pomysły Plus II

147,60  brutto

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zawartością I i II części pakietu Pomysły Plus. Znajdziecie w nich Państwo wiele przydatnych materiałów, narzędzi, ćwiczeń, które mogą zostać wykorzystane podczas zajęć z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zarówno podczas indywidualnej, jak i grupowej pracy z młodzieżą szkół gimnazjalnych/kl. 7 i 8 SP, jak i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zawartością I i II części pakietu Pomysły Plus. Znajdziecie w nich Państwo wiele przydatnych materiałów, narzędzi, ćwiczeń, które mogą zostać wykorzystane podczas zajęć z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zarówno podczas indywidualnej, jak i grupowej pracy z młodzieżą szkół gimnazjalnych/kl. 7 i 8 SP, jak i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Pomysły Plus I

Wprowadzenie – informacja o zawartości pakietu nr 1
Materiały do pracy z uczniem
o Scenariusz zajęć grupowych Komunikacja wraz z załącznikami
o Narzędzia, testy, ćwiczenia do pracy z uczniem:
– Test – psychozabawa Ja w relacjach z innymi
– Narzędzie Drzewo mojego sukcesu
– Ćwiczenie do pracy z grupą Licytacja

Materiały szkoleniowe dla nauczyciela
Informacje ze świata pracy, charakterystyki zawodów przyszłości, polski rynek pracy – tendencje w branżach, nowe zawody
– Świat zawodów dziś
– Jak wygląda zapotrzebowanie na różne zawody dzisiaj w Polsce? – tendencje w branżach
– Zawody jutra
– Gdzie znaleźć informacje o zawodach i świecie pracy?
o Narzędzie do rozwoju własnego (self-coaching)
– Moje kompetencje doradcze
o Formularz do pracy z uczniem
– Karta indywidualnej pracy z uczniem

 

Pomysły Plus II – część 2

Wprowadzenie – informacja o zawartości pakietu nr 2

Materiały do pracy z uczniem
o Scenariusz zajęć grupowych „Poznaję siebie” wraz z załącznikami
o Narzędzia, testy, ćwiczenia do pracy z uczniem
– Test – psychozabawa „Moje zainteresowania”
– Narzędzie Krzyżówka
– Ćwiczenie do pracy z grupą Zgadnij, co robię

Materiały szkoleniowe dla nauczyciela
o Informacje ze świata pracy, charakterystyki zawodów przyszłości
– Elastyczne formy zatrudnienia, alterpraca
o Rodzaje alterpracy
o Plusy i minusy elastycznych form zatrudnienia
o Najbardziej popularne rodzaje elastycznych form zatrudnienia
o Rodzaje umów najczęściej stosowanych w przypadku elastycznych form zatrudnienia
o Narzędzie (ćwiczenie) do rozwoju własnego (self-coaching)
– Karta autoewaluacji
o Formularze do pracy z uczniem
– Matryca adaptacji do zmiany

W części Materiały do pracy z uczniem zawarte zostały: scenariusz zajęć grupowych „Poznaję siebie” wraz z załącznikami, narzędzia, testy, ćwiczenia do pracy z uczniem, a wśród nich: test – psychozabawa „Moje zainteresowania”, narzędzie „Krzyżówka” oraz ćwiczenie do pracy z grupą „Zgadnij, co robię”.
Scenariusz zajęć „Poznaję siebie” zaplanowany został na 3 godz. lekcyjne. Celem zajęć jest uświadomienie uczniom znaczenia wiedzy o sobie samym w procesie rozwoju zawodowego i planowania ścieżki kariery oraz umiejętnego rozwijania własnego potencjału i świadomego podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę o sobie.
Test „Moje zainteresowania” pozwoli Państwa uczniom rozpoznać dominujący typ zainteresowań i dowiedzieć się, w jakich sytuacjach o charakterze zawodowym mogą się one okazać przydatne.
Narzędzie „Krzyżówka” pomaga w budowaniu adekwatnej samooceny, uświadomieniu sobie swoich mocnych stron, pogłębieniu wiedzy o sobie.
Ćwiczenie do pracy z grupą „Zgadnij, co robię” może zostać wykorzystane podczas zajęć rozwijających umiejętności społeczne (szczególnie zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej), albo posłużyć jako ćwiczenie energetyzujące i urozmaicające zajęcia o dowolnym temacie.

W części Materiały szkoleniowe dla nauczyciela dowiecie się Państwo wielu ciekawych kwestii o elastycznych formach zatrudnienia, znajdziecie informacje o rodzajach alterpracy, jej plusach i minusach, najbardziej popularnych rodzajach elastycznych form zatrudnienia i umowach najczęściej stosowanych w ich przypadku. Ta cześć pakietu zawiera także dwa użyteczne narzędzia: narzędzie do rozwoju własnego – „Karta autoewaluacji” oraz narzędzie do pracy z uczniem – „Matryca adaptacji do zmiany”.