Scenariusze dla kl. 7 i 8 szkoły podstawowej

500,00  brutto

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Producent: Progra

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Komplet Scenariuszy zajęć dla kl. 7 i 8

 

Scenariusze zajęć dla kl. 7 szkoły podstawowej  (10 tematów – 10 zajęć):

Lp. Temat zajęć Czas trwania
1. Kariera zawodowa człowieka – znaczenie pracy 1 x 45 min.
2. Czym jest rynek pracy i pracodawca? 1 x 45 min.
3. Branże i zawody – kim warto zostać? 1 x 45 min.
4. Planowanie kariery zawodowej – od czego zacząć? 1 x 45 min.
5. Samowiedza – źródła poznania siebie 1 x 45 min.
6. Kim chcę być? Moje zainteresowania zawodowe 1 x 45 min.
7. Jakie mam umiejętności? 1 x 45 min.
8. Moje mocne i słabe strony 1 x 45 min.
9. Zdrowie a moje plany zawodowe 1 x 45 min.
10. Kreatywność i poszukiwanie rozwiązań 1 x 45 min.

Scenariusze zajęć dla kl. 8 szkoły podstawowej(10 tematów – 10 zajęć):

Lp. Temat zajęć Czas trwania
1. Jak stawiać sobie cele życiowe i zawodowe? 1 x 45 min.
2. Co po szkole? System edukacji w Polsce 1 x 45 min.
3. Budowanie pozytywnej samooceny 1 x 45 min.
4. Kim jestem? Tajemnice osobowości a wybór zawodu 1 x 45 min.
5. Wartości moimi drogowskazami 1 x 45 min.
6. Rozwijam swoją przedsiębiorczość 1 x 45 min.
7. Zostać wolontariuszem 1 x 45 min.
8. Jak skutecznie podejmować decyzje? 1 x 45 min.
9. Predyspozycje zawodowe a moje preferencje 1 x 45 min.
10. Wymagania pracodawców a moje umiejętności 1 x 45 min.