Dyskalkulia dla gimnazjum 2

267,00 667,00  brutto

Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z dyskalkulią.
Dodatkowo program zawiera prezentacje: o korzystaniu z programu, wyrażeniach, równaniach. Każdy rodzaj zadania posiada pomoc

Producent: Foxe
Wersja: kopia fizyczna

Działa pod Windows i Mac OS X

Opis

– Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x        +3y dla x=8    i y=9.
– Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b.
– Wyłączanie przed nawias – uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b).
– Mnożenie jedno i dwumianów – Uczeń ma wykonać mnożenie typu a(b+c)   (a+b)(c+d) np: 5(a+3)=5a+15.
– Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie – Uczeń podstawia daną liczbę do równania i sprawdza, czy liczba ta spełnia to równanie np.:         Sprawdź, czy liczba -0.4 spełnia równanie: 10x+11=5x+9.
– Rozwiązywanie równań – równania typu ax+b=c   ax+b=cx+d np.: 2x+1=3   2x+1=x+1
– Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia codziennego dostosowane do potrzeb uczniów z dyskalkulią.
Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z dyskalkulią.
Dodatkowo program zawiera prezentacje: o korzystaniu z programu, wyrażeniach, równaniach. Każdy rodzaj zadania posiada pomoc

Uwaga: Zadania różnią się poziomem trudności, a konkretne wartości liczbowe są losowane przez komputer dla każdego przykładu, aby dane zadnie mogło być wielokrotnie wykonywane.

Działa pod Windows i Mac OS X. Z naszym wsparciem możliwe uruchomienie pod systemami Linux w trybie graficznym.

Informacje dodatkowe

Liczba licencji

Domowa jednostanowiskowa, Wielostanowiskowa