Eduterapeutica Gimnazjum Dla uczniów w wieku 12-15 lat

1 299,00  brutto

W programie nauczyciel przeprowadzi wstępną diagnozę, na podstawie której dowie się, jakie trudności ma uczeń i w jakim zakresie (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii bądź dysortografii), a także może przeprowadzić diagnozę funkcjonalną.

Producent: Ei System

Opis

W programie nauczyciel przeprowadzi wstępną diagnozę, na podstawie której dowie się, jakie trudności ma uczeń i w jakim zakresie (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii bądź dysortografii), a także może przeprowadzić diagnozę funkcjonalną. Na podstawie wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia – tzw. Osobisty Profil Kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstawanie specyficznych trudności w uczeniu się. Z pomocą programu można skutecznie zaplanować zajęcia terapeutyczne, zarejestrować wyniki diagnoz oraz przebieg terapii, a także przeanalizować efekty zajęć z uczniem. Program zapewnia również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy.

Eduterapeutica Gimnazjum jest pomocna w pracy z uczniami w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 14-17 lat, a wypadku uczniów z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Program zawiera:

  • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od problemów ucznia,
  • zestaw 1 000 ćwiczeń interaktywnych, zabaw i gier edukacyjnych,
  • zestaw 50 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów,
  • 360 wydrukowanych kart pracy.

 

EDUTERAPEUTICA GIMNAZJUM POSIADA REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI.