Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3

2 890,00  brutto

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10
lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii.

Producent: Ei System

Opis

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10
lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki
sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach
wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.

Zupełną NOWOŚCIĄ są  pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami w klasie lub na zajęciach dodatkowych.
Pomoce to gry służące m.in. do rozwijania:

 • analizy i syntezy wzrokowej,
 • analizy i syntezy słuchowej,
 • pamięci i orientacji w przestrzeni,
 • porównywania długości i wielkości,
 • myślenia operacyjnego,
 • umiejętności językowych,
 • motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • koncentracji i umiejętności społecznych,

Pakiet zawiera:

 • poradnik metodyczny,
 • 279 ćwiczeń multimedialnych,
 • 229 kart pracy do drukowania i kopiowania,
 • grę Figu-miku – pomoc i urozmaicenie zajęć zarówno indywidualnych jak i grupowych z dziećmi od 5 do 11
  lat. Szczególnie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce.
  Gra rozwija analizę i syntezę wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną (także w obrębie własnego ciała).
  Podczas gry uczniowie nabywają umiejętności: poszukiwania, planowania, odpowiedzialności, refleksyjnego
  spojrzenia na własną pracę. Gra pozwala usprawnić grafomotorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową
  a dzięki zaangażowaniu w proces twórczy dzieci wzbogacają umiejętności społeczne, językowe, myślenie
  operacyjne, pamięć i koncentrację uwagi. Dzięki wielu możliwym wariantom każdy z graczy znajdzie coś,
  w czym jest dobry, a odniesione sukcesy pozwolą stać się bardziej pewnymi siebie. W dołączonej instrukcji
  zamieszczono kilkanaście przykładowych wariantów gry, ale kolorowe figury można wykorzystać także do
  stworzenia własnych wariacji – w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.
  Gra składa się z 72 kartonowych kolorowych elementów, 4 kart dla nauczyciela i 5 kart pracy dla uczniów
  oraz  dwóch instrukcji obrazkowych.
 • grę wielkoformatową Pajacyk (do zabawy na dywanie) – pomoc do zajęć grupowych z dziećmi w wieku
  od 3 do 12 lat. Szczególnie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami
  w nauce. Pajacyk pomaga w usprawnianiu motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, a nauka
  poprzez ruch i zabawę służy nie tylko kinestetykom. Grę można też stosować jako ćwiczenie śródlekcyjne.
  Rozładowuje emocje, nadaje się również jako wypełnienie wolnego czasu uczniów, którzy szybciej od innych
  skończyli wykonywanie zadań w ławkach. Podczas gry dzieci rozwijają analizę i syntezę wzrokową i słuchową,
  ćwiczą orientację przestrzenną (także w obrębie własnego ciała), nabywają też umiejętność planowania.
  Z kolei nauczanie i zabawy na konkretach pozwalają uczniom łatwiej przyswoić umiejętności matematyczne,
  polonistyczne i muzyczne. Do Pajacyka dołączono instrukcję, w której zawarto kilkanaście różnych pomysłów
  na to, jak tę wielkoformatową grę można wykorzystać w pracy z uczniami.