Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki

490,00  brutto

Gra pozwala
ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji
i spostrzegawczości.

Opis

Multimedialne gry i zabawy wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat.

Pakiet zawiera:

  • interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
  • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego,
    zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
  • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą
    klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne

Dopasuj przeciwne – rozumienie relacji znaczeniowych między słowami i znakami.
Współpraca w zespole dwuosobowym.
Ułóż zdania – rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego.
Współpraca w zespole dwuosobowym.
Poeci – Ćwiczenie oddechowe w zakresie wpływającym na sprawność mowy. Koncentracja uwagi.
Współpraca w grupie.

Karty pracy

Żółw w labiryncie, Myszki w labiryncie; Skacząca żabka; Literki; Znajdź takie same misie, Znajdź takie same pranie.

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Słowa, litery, wyrazy” zawiera zestaw kartonów z charakterystycznymi rysunkami,
pasującymi do nich literami oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu przez grupy 3 dzieci
właściwych obrazów, pierwszych liter i wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra pozwala
ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji
i spostrzegawczości.

Dołączone do gry litery z polskimi znakami diakrytycznymi oraz dodatkowe często występujące litery pozwalają
na dodatkowe wykorzystanie gry w pierwszej klasie do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek
i spółgłosek. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

Licencja otwarta