Już umiem – Język polski

490,00  brutto

Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego, takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć

Opis

Zestaw zawiera:

• 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw,

• 150 kart pracy wydrukowanych z programu.

Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego, takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują zagadnienia takie jak:

  • rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych,
  • rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu,
  • rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących,
  • umiejętności przekształcania zdań prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań,
  • stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych,
  • stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania,
  • poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych,
  • poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.