MNBT Matematyka nie musi być trudna

267,00 667,00  brutto

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Podstawowe rodzaje ćwiczeń: klasyfikacja, słowne zapisywanie liczb, zaznaczenie liczb na osi liczbowej. Interpretacja sumy i różnicy na osi liczbowej.

Producent: Foxe
Nośnik: CD-ROM

Działa pod Windows i Mac OS X

Opis

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Podstawowe rodzaje ćwiczeń: klasyfikacja, słowne zapisywanie liczb, zaznaczenie liczb na osi liczbowej. Interpretacja sumy i różnicy na osi liczbowej. Rysowanie kwadratów o zadanym boku (długość boku jest liczbą naturalną), zadanym polu (będącym kwadratem liczby naturalnej), i zadanym obwodzie. Rysowanie kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od wzorca (ćwiczenie relacji większości mniejszości). Rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami naturalnymi). Rysowanie wybranego prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi. Rysowanie wszystkich prostokątów o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie tabliczki mnożenia). Ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu pozycyjnego (przestawianie liczby zgodnie z semantyką tego zapisu np. 2346 = 2*1000+3*100+4*10+6*1). Równania z „kratką”, w którą uczeń ma wpisać brakującą liczbę. Rodzaje działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie działania są wykonywalne w zbiorze liczb naturalnych. Proste równoległe, przecinające się, prostopadłe. Dokładny spis ćwiczeń:

Klasyfikacja:
figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty)
proste równoległe i prostopadłe
proste prostopadłe, równoległe, przecinające się ale nie prostopadłe.

Nazwy liczb:

 •  1-10
 •  11-20
 •  21-30
 •  31-100
 •  100-999
 •  1000-10999.

 

Oś liczbowa:

 •  Zaznaczanie liczby od 1 do 10
 •  Zaznaczanie liczby od 1 do 20
 •  Zaznaczanie liczb o zadanej różnicy (odległości)
 •  Dodawanie
 •  Zaznaczanie liczby mniejszej od podanej
 •  Zaznaczenie liczby większej od podanej.

 

Rysowanie kwadratów:

 •  zadanym boku
 •  zadanym polu
 •  zadanym obwodzie
 •  wg wzorca (takie same, większe, mniejsze).

 

Rysowanie prostokątów:

 •  zadanych bokach
 •  zadanym polu
 •  wielu o zadanym polu
 •  zadanym obwodzie.

 

Dziesiątkowy system pozycyjny:

 •  10-30
 •  31-100
 •  101-1000
 •  1001 – 10000.

 

Równania „z kratką”

 • dodawanie do 10
 •  odejmowanie do 10
 •  mnożenie do 100
 •  dodawanie do 100
 •  odejmowanie do 100

Informacje dodatkowe

Liczba licencji

Domowa jednostanowiskowa, Wielostanowiskowa