Multimedialne zajęcia profilaktyczne na tablicę interaktywną „Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda”

299,00  brutto

„Multimedialne zajęcia profilaktyczne na tablicę interaktywną „Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda” dotyczą tematyki alkoholu, e-papierosów, napojów energetyzujących oraz zagrożeń z nimi związanych.

Producent: Multieducatio

Opis

Multimedialne zajęcia profilaktyczne na tablicę interaktywną dotyczą tematyki alkoholu, e-papierosów, napojów energetyzujących oraz zagrożeń z nimi związanych. Opierają się na materiałach filmowych (w jakości HD) wzbogaconych o interaktywne elementy. Materiał przeznaczony jest dla nauczycieli jako pomoc dydaktyczna, odbiorcą są uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Ciekawość, “kolekcjonowanie” doświadczeń, a także moda oraz potęga reklamy sprawiają, że młodzi ludzie próbują używek – alkoholu, sięgają po e-papierosy, czy też piją napoje energetyczne. Niewiedza sprawia, że nie znają konsekwencji związanych z korzystaniem z tych produktów, a w szczególności z ich nadużywaniem. Multimedialne zajęcia dostarczają młodemu człowiekowi
informacji na temat tych popularnych używek i zagrożeń związanych z nimi.

Multimedialne zajęcia profilaktyczne mogą odbywać się w ramach godziny wychowawczej. Mogą być zrealizowane przez nauczyciela, pedagoga szkolnego bądź wychowawcę.

Produkt składa się z książeczki (przewodnika metodycznego) ze scenariuszami multimedialnych zajęć profilaktycznych „Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda” (3x) oraz pendrive’a (1x), na których znajdują się zajęcia multimedialne. Całość przeznaczona z myślą o wykorzystaniu tablic interaktywnych.

Całość została podzielona na trzy części – na trzy zagadnienia:

  • Alkohol
  • Papierosy i e-papierosy
  • Napoje energetyzujące, nadużywanie

 

Dodatkowo pendrive zawiera scenariusze zajęć do poszczególnych tematów w formacie .pdf oraz instrukcję uruchamiania multimedialnych zajęć profilaktycznych.

Multimedialne zajęcia profilaktyczne składają się z:

  • rundy pytań wstępnych – gdzie uczniowie mają za zadanie odpowiedzenia na zadane pytania i sprawdzenie swojej wiedzy.
  • filmów (w jakości HD, film cz. 1 i filmy cz. 2)
  • rundy pytań sprawdzających, mających na celu sprawdzenie wiedzy, dostarczonej uczniom podczas oglądania filmów.
  • wypowiedzi eksperta

 

Eksperci:
prof. Andrzej Sobczak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) oraz Instytutu
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej), prowadzącego badania nad e-papierosami.
Małgorzata Reiter – psycholog, psychoterapeuta z FreeMind Centrum Psychologii Indywidualnej i Grupowej
Katarzyny Menclewicz – dietetyk, edukatorka żywieniowa, prowadzącej warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży. Realizowała ogólnopolski program “Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, członek Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych “Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Wymagania techniczne:
Sprzęt: tablica interaktywna oraz:
Optymalna konfiguracja:
Komputer PC
Procesor: Intel Core 2 Duo
Pamięć 4 GB DDR3
Karta graficzna: GeForce 320M
USB 2.0
System operacyjny: System Windows 7 lub wyższy
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
Powyżej została przedstawiona optymalna konfiguracja. Multimedialne zajęcia profilaktyczne powinny również działać z niższymi konfiguracjami.