Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych

246,00 661,00  brutto

To narzędzie w formie programu komputerowego służące do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie zainteresowań, kompetencji społecznych i cech temperamentu. Pomaga ono przy wyborze kierunku kształcenia oraz wyborze zawodu.

Producent:  Progra

Opis

To narzędzie w formie programu komputerowego służące do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie zainteresowań, kompetencji społecznych i cech temperamentu. Pomaga ono przy wyborze kierunku kształcenia oraz wyborze zawodu.

Kwestionariusz, przeznaczony dla uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • bada zdolności umysłowe z podziałem na 4 rodzaje: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe, uwagę, a także podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane
  • bada czynności lub działania społeczne pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów: dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych, a także podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju
  • bada cechy temperamentu i warunki fizyczne, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu

Wyniki można wydrukować, a także gromadzić zapisując wraz z danymi osób badanych (wiekiem, płcią i danymi demograficznymi).

Informacje dodatkowe

Licencja terminowa

2 lata 5 stanowisk, 5 lat 10 stanowisk, przedłużenie licencji o 2 lata na 5 stanowisk