Pakiet percepcja słuchowo-wzrokowa

3 490,00  brutto

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej i wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym oraz wzrokowym. Ponad 1200 ćwiczeń interaktywnych i 400 kart pracy dla dzieci w wieku 4+ dzieci w wieku 4+.

GRATIS: poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki, słuchawki, zestaw pomocy dydaktycznych
Licencja: Program na 1 stanowisko online+ 2 offline
Wydawca: Learnetic

Opis

Pakiet składa się z zestawu interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagających koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym, a także z zestawu interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspomagających koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym.

z opinii ekspertów:

„Programy (…) mTalent opracowane zostały przez specjalistów w oparciu o badania naukowe, wiedzę metodyczną i własne doświadczenia z pracy terapeutycznej z dziećmi i uczniami przejawiającymi deficyty rozwojowe. Zastosowanie zdobyczy dzisiejszej techniki komputerowej wpływa na uatrakcyjnienie pracy z dzieckiem. System oceny oparty na pozytywnej motywacji każdego etapu zadania powoduje wzrost chęci do pracy oraz samooceny. Różne poziomy trudności ćwiczeń i poleceń pozwalają dostosować wymagania do aktualnego poziomu poznawczego i możliwości percepcyjnych uczestnika zajęć.

 Codzienny trening percepcji wzrokowej i słuchowej z zastosowaniem programu mTalent daje szansę na sukces edukacyjny naszych dzieci i uczniów.” Violetta Piasecka  Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

„Programy posiadają ogromną bazę różnorodnych ćwiczeń zarówno interaktywnych, jak i ćwiczeń w wersji do drukowania.
Dziecko pracujące z programem na zajęciach doskonali nowe umiejętności, wykonując zadania zgodnie z zasadą indywidualizacji i stopniowania trudności”. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni

„Programy rozwinęły ciekawość poznawczą naszych uczniów, ponieważ bazują na umiejętnościach posiadanych przez dzieci, stopniowo wprowadzając na coraz wyższy poziom umiejętności. Dzieci z zaangażowaniem wykonują ćwiczenia logopedyczne, słuchowe. Są one dla nich atrakcyjne, wręcz traktowane jak zabawa, a nie terapia zaburzonych funkcji, co jest zdecydowanym plusem.” Reanata Jakubowska, logopeda, pedagog specjalny, lider WND”

Od listopada 2019 produkt ten stał się Produktem Medycznym, wysyłany on będzie z odpowiednim oznakowaniem na pudełku

Seria mTalent to doskonała propozycja do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nabywania i kształcenia kompetencji kluczowych. Jest również zgodna z opublikowanymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem „wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”.

Do czego służy ten program?

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnychrewalidacyjnychdydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej.

Z czego się składa?

Z blisko 1200 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

Dla kogo?

Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji).

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi  z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

 

Pakiet mTalent Percepcja słuchowo-wzrokowa z to:

• ponad 1200 ekranów interaktywnych (ćwiczenia typu: łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, takie jak: uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne),
• 400 kart pracy do wydruku,
• idealne narzędzie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne i inne mające na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej,
• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/wzrokowej),
• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),
• produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
• został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie Flash), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.

W programie wydzielono następujące działy ćwiczeń interaktywnych kształtujących percepcję słuchową oraz wzrokową:
1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
2. Sekwencje i rytmy
3. Słuch fonemowy
4. Synteza słuchowa
5. Analiza słuchowa
6. Pamięć słuchowa i polecenia złożone
7. Rymy i zagadki
8. Zabawy słuchowe (zawierające ćwiczenia niesklasyfikowane w innych działach, np. koordynacja słuchowo-ruchowa itd.)
9. Stałość spostrzegania
10. Spostrzeganie figury i tła
11. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
12. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
13. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
14. Pamięć wzrokowa
15. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja).

Dodatkowo w skład PAKIETU mTalent Percepcja słuchowo-wzrokowa wchodzą:
– tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki, trójkąt dźwiękowy, pudełko akustyczne, kolorowe patyczki, okrągłe żetony, duża lupa, liczmany, latarka z laserem,
– drukowane elementy wyposażenia: instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także poradniki metodyczne ze scenariuszami zajęć.

Praca z programami z serii mTalent możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu), jak i online w każdym miejscu (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) oraz czasie, z dostępem do Internetu.

Program współpracuje z większością urządzeń opartych na systemach Windows, Android oraz iOS takich jak: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitor dotykowy, tablet, a także smartfon.

Korzystanie z Produktu:

 1. W przypadku uzyskania dostępu do Produktu użytkownik nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencję na korzystanie z Produktu w ramach Serwisu w celu terapii mającej na celu usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej.
 2. Użytkownikowi nie wolno kopiować ani modyfikować Produktu oraz rozpowszechniać i korzystać z Produktu poza Serwisem.
 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 4. Naruszenie powyższych warunków powoduje automatycznie wygaśnięcie udzielonej licencji.

Poza ilustracjami, które powstały specjalnie na potrzeby tego tytułu, na wybranych ekranach użyto grafik z bazy zasobów shutterstock.com

Oprogramowanie działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablet, smartfon, komputer stacjonarny, laptop oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS.

Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych.

 • Chrome – od wersji 17, oraz wyższe wersje
 • Firefox – od wersji 4.0, oraz wyższe wersje
 • Safari od wersji 5.0 wzwyż;
 • iOS Safari od wersji 7 oraz wyższe wersje
 • Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome i Firefox)
 • Apple Mac OSx – od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
 • iOS – od wersji 7.1.2 (Safari)
 • Android 5.0.2; 7.1.1; 8.0 (Chrome Edge)
 • Linux (Chrome Firefox)

Ważne: Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.

Wypróbuj za darmo: oraz