Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert

3 490,00  brutto

PAKIET promocyjny dwóch części programu multimedialnego ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla dzieci w wieku 4+ z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Ponad 3200 ćwiczeń interaktywnych i setki kart pracy do wydruku.

GRATIS: program LOGO-ZABAWNIK, poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki, słuchawki, wyliczanki logopedyczne
Licencja: Program na 1 stanowisko online+ 2 offline
Wydawca: Learnetic

Opis

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. 

z opinii ekspertów:

„Program świetnie sprawdza się w pracy w poradni. Gratulacje! Program ma bardzo przejrzysty układ treści, a polecenia do zadań są jasne i zrozumiałe. Dzieci nie potrzebują dodatkowych wyjaśnień, jak wykonać ćwiczenie
(…). Obszerny materiał ze zbioru lingwistycznego (logopedyczny zbiór wyrazów, wyrażeń, zdań i tekstów, dołączony do programu) stwarza ogromne możliwości wykorzystania, zależne tylko od wyobraźni terapeuty. Ogromy plus za dużą bazę kart pracy, z których część można wykorzystać jako zadanie domowe do utrwalania ćwiczonego materiału, a część, po zalaminowaniu, jako uzupełnienie zbioru pomocy tradycyjnych w gabinecie. (…) Ekrany z logopedycznymi tekstami do uzupełniania sprawdzają się również jako uzupełnienie zajęć wspomagających naukę czytania lub niwelowanie trudności w tym zakresie. Bardzo ciekawą częścią są zadania na tematyczne zajęcia grupowe! My je wykorzystywaliśmy także na zajęciach indywidualnych. Program „Zajęcia logopedyczne” z serii mTalent jest ułożony poprawnie pod względem merytorycznym. Szczególnie docenią to początkujący logopedzi, bo pomoże im zaplanować i zrealizować kolejne etapy terapii”. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku

„Program Zajęcia Logopedyczne z serii mTalent jest bardzo dobrze przygotowany i pomocny podczas prowadzenia zajęć (zarówno z uczniami z lekką, jak i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną). Na szczególną uwagę zasługują m.in. wyliczanki logopedyczne. Są naprawę świetne, także dla naszych dzieci. Grafika programu jest estetyczna, nieprzeładowana zbędnymi elementami. Przemyślany wizualny umiar to rzadkość na rynku pomocy multimedialnych. Ćwiczenia we wszystkich rozdziałach są przemyślane pod względem merytorycznym, ciekawe i nieszablonowe. Dzięki różnorodnym zadaniom dzieci rozwijają kompetencje w zakresie komunikowania się (rozumienia i nadawania mowy) oraz funkcje słuchowe. Program jest godny polecenia innym terapeutom”. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni

 

Od listopada 2019 produkt ten stał się Produktem Medycznym, wysyłany on będzie z odpowiednim oznakowaniem na pudełku

Seria mTalent to doskonała propozycja do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nabywania i kształcenia kompetencji kluczowych. Jest również zgodna z opublikowanymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem „wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”.

Program mTalent Zajęcia logopedyczne – pakiet Ekspert to:

• największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek,
• ponad 40 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,
• ponad 3300 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, takie jak: uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne,
• Kartoteka (baza danych dla logopedy), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować ich postępy,
• ćwiczenia z tradycyjnych etapów terapii głosek oraz etapów ponadstandardowych,
• prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy (fonetycznie czysty),
• zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, setki drukowalnych kart pracy, poradnik metodyczny z notatnikiem logopedy, książka z autorskimi wyliczankami logopedycznymi, mikrofon, głośniki, słuchawki i inne),
• projekt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
• został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie Flash), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.
• program Logo-Zabawnik GRATIS!

Program mTalent Zajęcia logopedyczne – pakiet Ekspert z serii mTalent można wykorzystywać zarówno w placówkach szkolnych, jak i gabinetach logopedycznych i terapeutycznych. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zawartość programu mTalent Zajęcia logopedyczne – pakiet Ekspert to ponad 3300 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 800 kart pracy do wydruku.

W programie mTalent Zajęcia logopedyczne I znajduje się materiał z następujących obszarów:Głoska SZ

 • Głoska Ż
 • Głoska CZ
 • Głoska DŻ
 • Głoska S
 • Głoska Z
 • Głoska C
 • Głoska DZ
 • Głoska Ś
 • Głoska Ź
 • Głoska DŹ
 • Głoska Ć
 • Głoska L
 • Głoska R
 • Różnicowanie S – Z
 • Różnicowanie C – DZ
 • Różnicowanie głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ)
 • Różnicowanie SZ – Ż
 • Różnicowanie CZ – DŻ
 • Różnicowanie Z –Ż
 • Różnicowanie S –SZ
 • Różnicowanie L – J
 • Różnicowanie R – L
 • Różnicowanie głosek trzech szeregów
 • Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne – profilaktyka logopedyczna
 • Głoski tylnojęzykowe (K, G, H),
 • Głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N,
 • Słuch fonemowy
 • Mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników)
 • Moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć: Kartoteka + Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną (badanie mowy)

Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Zajęcia logopedyczne – pakiet Ekspert wchodzą:

 • wyposażenie ułatwiające korzystanie z programu: mikrofon, słuchawki, głośniki,
 • drukowane elementy wyposażenia: pięknie ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych oraz Logopedycznik – publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny.
 • program Logo-Zabawnik złożony z dwóch zbiorów ćwiczeń interaktywnych i kart pracy:
  •  Logo-KODOWANIE i kodów łamanie
  • Logo-CZYTANIE i języka łamanie
  • z zakresu:
   • kodowania(np. proste sekwencje, algorytmy),
   • dekodowania(w tym ćwiczenia czytania wymagające aktywizacji procesów uwagi – głównie funkcji selektywnej, np. w instrukcji do kilku zadań nazwy kolorów napisane są innym kolorem czcionki, niż napisana nazwa,  tzw. efekt interferencji),
   • logopedii(wiele spośród zadań nawiązuje do konkretnego zbioru wyrazów, np. za zakresu ćwiczeń jakiejś głoski lub różnicowania; wśród ćwiczeń znajdują się także zdania oparte na tzw. „łamańcach językowych” – przydatnych na ostatnim etapie automatyzacji różnicowania trudnych zbitek spółgłoskowych lub w ćwiczeniach dykcji),
   • percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej 

 

PAKIET EKSPERT programów mTalent Zajęcia logopedyczne  to:

 • program o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie użytkowania (wyrób medyczny)
 • największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek,
 • ponad 40 rozdziałów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,
 • blisko 3300 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci ((np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne)
 • ćwiczenia z tradycyjnych etapów terapii głosek oraz etapów ponadstandardowych,
 • prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy („fonetycznie czysty”)
 • moduł nagrywania i odtwarzania dźwięków
 • projekt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.
 • praca z programem mTalent Zajecia logopedyczne I możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) z dostępem do Internetu.
 • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów

 

Praca z programem mTalent Zajęcia logopedyczne – pakiet Ekspert możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu), jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) z dostępem do Internetu.

Program współpracuje z większością urządzeń opartych na systemach Windows, Android oraz iOS takich jak: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitor dotykowy, tablet, a także smartfon.

Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych.

 • Chrome – od wersji 17, oraz wyższe wersje
 • Firefox – od wersji 4.0, oraz wyższe wersje
 • Safari od wersji 5.0 wzwyż;
 • iOS Safari od wersji 7 oraz wyższe wersje
 • Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome i Firefox)
 • Apple Mac OSx – od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
 • iOS – od wersji 7.1.2 (Safari)
 • Android 5.0.2; 7.1.1; 8.0 (Chrome Edge)
 • Linux (Chrome Firefox)

Korzystanie z Produktu:

 1. W przypadku uzyskania dostępu do Produktu użytkownik nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencję na korzystanie z Produktu w ramach Serwisu w celu terapii logopedycznej.
 2. Użytkownikowi nie wolno kopiować ani modyfikować Produktu oraz rozpowszechniać i korzystać z Produktu poza Serwisem.
 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 4. Naruszenie powyższych warunków powoduje automatycznie wygaśnięcie  udzielonej licencji.

Zapoznaj się z działaniem programów  w pakiecie: oraz

 

Poniżej przedstawiamy porównanie naszych produktów: