Wiedza i Pamięć

269,00  brutto

Filmowy Pakiet Historyczny „WIEDZA I PAMIĘĆ”
Najnowsza Historia Polski – 10 filmów DVD
Seria dziesięciu filmów dokumentalnych tematycznie związanych z najnowszą historią Polski, przeznaczonych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Okres od rozpoczęcia II wojny światowej po przełom roku 89 przybliżony zostaje nie w formie akademickiego, ogólnikowego wykładu, ale przez pryzmat konkretnych wydarzeń i bohaterów tamtych czasów. W ten sposób najnowsza historia staje się czymś żywym i namacalnym.

SKU: PK-01625 Kategoria: Tagi: , , , , , , ,

Opis

Filmowy Pakiet Historyczny „WIEDZA I PAMIĘĆ”
Najnowsza Historia Polski – 10 filmów DVD
Seria dziesięciu filmów dokumentalnych tematycznie związanych z najnowszą historią Polski, przeznaczonych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Okres od rozpoczęcia II wojny światowej po przełom roku 89 przybliżony zostaje nie w formie akademickiego, ogólnikowego wykładu, ale przez pryzmat konkretnych wydarzeń i bohaterów tamtych czasów. W ten sposób najnowsza historia staje się czymś żywym i namacalnym. Odpowiedni i szeroki dobór tematyczny gwarantuje nauczycielom historii, wychowawcom oraz pedagogom szkolnym duże możliwości wykorzystania pakietu. Można też z niego skorzystać przy okazji rocznic i świąt narodowych. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas materiał przyczyni się nie tylko do lepszego poznania przez młodzież najnowszej historii swojego kraju, ale także pobudzi uczucia szacunku do przeszłości i prawdy oraz wdzięczności dla bohaterów i patriotyzmu. Do pakietu dołączony jest zbiór konspektów, pomocnych w przeprowadzeniu lekcji czy pogadanki na podstawie obejrzanych filmów i spojrzeniu z uczniami w szerszej perspektywie historycznej na treść wyemitowanego materiału.
„ Filmy pokazują nieraz zupełnie nieznane fragmenty wojennych i powojennych dziejów Polski. Dobry warsztat: sugestywne relacje świadków i ciekawe materiały archiwalne sprawia, że ich wartość edukacyjna jest wysoka. Dlatego z powodzeniem mogą być pomocą w nauce historii, jak i w jej popularyzacji” – Dyrektor Biura
Edukacji Publicznej IPN prof. Jan Żaryn.
I- „17 IX 1939 „- Data symbolizuje wydarzenia będące nożem w plecy wbitym przez Sowietów Polsce walczącej z Niemcami. Mówią żołnierze Września i Polacy z Bukowiny, którzy byli świadkami ewakuacji władz RP i wojska do Rumunii. O plądrowaniu polskich miast przez Sowietów i braniu przez nich licznych jeńców – ofiar późniejszej, do dziś nieosądzonej zbrodni katyńskiej.
II- „I ROZRADUJĄ SIĘ PONIŻONE KOŚCI”- Poruszająca opowieść o
Stanisławowie, gdzie w sierpniu 1941roku gestapo urządziło rzeź polskiej inteligencji. To był największy taki niemiecki mord na ziemiach południowo-wschodnich II RP. Świadkowie, dzieci pomordowanych, mówią również o porządkowaniu – od końca lat 80. – miejsca zbrodni,gdzie jeszcze pozostało sporo do zrobienia.
III-” SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA” – O bohaterskiej rodzinie Ulmów z Markowej na Rzeszowszczyźnie, zamordowanej w marcu 1944 roku za ukrywanie Żydów. Uhonorowaną przez Yad Vashem rodzinę, której proces beatyfikacyjny trwa od 2003 roku, wspominają sąsiedzi, mówią o niej też historycy.
IV – „PARTYZANCI SPOD ŁYSINY”- Film traktuje o koncentracji sił Armii
Krajowej w czerwcu 1944 roku w rejonie Myślenic w ramach akcji „ Burza”. We wrześniu tegoż roku tamtejsze zgrupowanie prowadziło walki z Niemcami, którzy w odwecie dokonali krwawych pacyfikacji. Mowa jest o późniejszej niesprawiedliwości – represjach, jakie spotkały AK-owców ze strony władz PRL. V – MY OD „ SZTUBAKA” – Dzieje oddziału NSZ i ludzi, którzy mieli wybór: śmierć, Sybir albo las. Dokumentalny zapis nieznanego fragmentu historii Żywiecczyzny w latach 1945-1947. Mowa jest także o późniejszych represjach i upamiętnianiu ich ofiar, które- nie bez trudności -stało się możliwe dopiero w latach 90.
VI – „ SPALIĆ KOŚCIÓŁ” – Tak zwane działania specjalne peerelowskiego MSW w stosunku do Kościoła oznaczały nie tylko inwigilację czy zakładanie podsłuchów, ale i całą masę środków jawnie bandyckich, takich jak choćby podpalanie świątyń. Film pokazuje przykłady takiego procederu w latach 60. i 70. w diecezji przemyskiej, kierowanej przez bp. Ignacego Tokarczuka.
VII – „SKS- PRZEŁAMYWANIE STRACHU” – Dnia 7 maja 1977 roku w bramie przy ulicy Szewskiej w Krakowie znaleziono ciało Staszka Pyjasa, studenta UJ, współpracownika KOR, zamordowanego przez SB. Śmierć ta była bezpośrednim impulsem do powołania Studenckiego Komitetu Solidarności. Film opowiada historię pokolenia ludzi tworzących SKS, jednej z pierwszych opozycyjnych organizacji, która pod koniec lat 70. przełamywała strach i nieufność, prowadząc akcję pomocy i obrony
represjonowanych za poglądy polityczne.
VIII – MUSICIE BYĆ MOCNI !, MUSICIE BYĆ WIERNI !- Zapis przebiegu
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, a także przygotowań do niej. Jeden ze świadków wspomina atmosferę tego niezwykłego czasu:” To nie jest już PRL”. Księża i świeccy nie bez racji mówią o wpływie pielgrzymki na dalsze dzieje Polski: powstanie „Solidarności” i jej przetrwanie w stanie wojennym.
IX – „SOLIDARNOŚĆ – KRUSZENIE MURÓW”- Przebieg operacji stanu
wojennego, a także poprzedzające ją uderzenie propagandowe komunistycznej władzy. Ludzie „ Solidarności” relacjonują pacyfikacje fabryk prze oddziały ZOMO, mówią o późniejszych protestach przeciwko stanowi wojennemu i o drugim obiegu wydawniczym.
X – „PRL- LABORATORIUM PIERIESTROJKI”- Film jest swoistym
podsumowaniem wiedzy historyków na temat wydarzeń lat 80. , które doprowadziły do oddania władzy przez komunistów.