Scenariusze dla kl. 8 szkoły podstawowej

282,90  brutto

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Producent: Progra

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Zestaw scenariuszy dla kl. 8 zawiera 10 scenariuszy w formie plików pdf, które przesyłamy na płycie CD. Na życzenie przesyłamy też 1 zestaw wydrukowany.
Dzięki scenariuszom w formie plików pdf mogą Państwo drukować z nich elementy scenariusza, które są do rozdania uczniom.
Scenariusze składają się z takich części jak: temat zajęć, czas trwania, pomoce, cele, przebieg zajęć, podsumowanie zajęć. Poza tym prawie wszystkie scenariusze mają od jednego do kilku załączników, które rozdaje się uczniom.

(10 tematów – 10 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
1. Jak stawiać sobie cele życiowe i zawodowe? 1 x 45 min.
2. Co po szkole? System edukacji w Polsce 1 x 45 min.
3. Budowanie pozytywnej samooceny 1 x 45 min.
4. Kim jestem? Tajemnice osobowości a wybór zawodu 1 x 45 min.
5. Wartości moimi drogowskazami 1 x 45 min.
6. Rozwijam swoją przedsiębiorczość 1 x 45 min.
7. Zostać wolontariuszem 1 x 45 min.
8. Jak skutecznie podejmować decyzje? 1 x 45 min.
9. Predyspozycje zawodowe a moje preferencje 1 x 45 min.
10. Wymagania pracodawców a moje umiejętności 1 x 45 min.