Teczki informacji o zawodach część 2

725,70  brutto

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości. To materiały drukowane, które zawierają dokładne opisy zawodów. Teczki zawierają rzetelne, konkretne informacje, podane w zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

Najnowsze wydanie z końca grudnia 2017 r. dla Państwa wygody zostało zminimalizowane objętościowo – każda część została zapakowana w jedną szerszą teczkę zamiast pięciu, dzięki czemu potrzebują Państwo mniej miejsca do przechowywania.
Producent: Progra

Opis

Teczki informacji o zawodach

Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości. To materiały drukowane, które zawierają dokładne opisy zawodów. Teczki zawierają rzetelne, konkretne informacje, podane w zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

Najnowsze wydanie z końca grudnia 2017 r. dla Państwa wygody zostało zminimalizowane objętościowo – każda część została zapakowana w jedną szerszą teczkę zamiast pięciu, dzięki czemu potrzebują Państwo mniej miejsca do przechowywania.

Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości cz.2 – to materiały drukowane o następujących zawodach przyszłości:

  1. Content manager
  2. Coolhunter
  3. Fundraiser
  4. Handlowiec on-line
  5. Inżynier nanomedycyny
  6. Key account manager
  7. Kosztorysant
  8. Maitre d’hotel
  9. Menadżer wielokulturowości
  10. Personal shopper
  11. Redaktor on-line
  12. Rolnik ekologiczny
  13. Specjalista cloud computing
  14. Specjalista ds. marketingu społecznego
  15. Specjalista od telebankingu
  16. Spokesman
  17. Technik mechatronik
  18. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  19. Terapeuta oddechowy
  20. Tester destynacji

Teczki zawierają informacje charakteryzujące poszczególne zawody. W zależności od zawodu dzielą się na następujące rozdziały o przykładowych treściach:

  1. Skrócony opis zawodu
  2. Zadania i czynności
    • główne zadania, czynności i obowiązki w danym zawodzie
    • jakie są efekty pracy
    • jakie jest środowisko pracy
    • z kim ma się kontakty
  3. Wymagania zawodu
    • jakie warunki fizyczne pracownika są istotne w danym zawodzie
    • jakie inne cechy są wymagane w tym zawodzie
    • co przeszkadza w danym zawodzie (przeciwwskazania psychofizyczne – zwłaszcza dla niepełnosprawnych)
    • profil wymagań zawodu
    • tabela wymagań – tabelaryczne zestawienie wymagań, w którym do zaznaczenia są te cechy/umiejętności, które badany posiada– arkusz do kserowania przez doradcę
  4. Kształcenie
    • jakie należy mieć wykształcenie ogólne przed rozpoczęciem nauki zawodu
    • czego uczy się uczeń w trakcie nauki zawodu
    • gdzie odbywa się nauka zawodu (program nauczania)
  5. Instytucje kształcące
  6. Płace
  7. Szanse zatrudnienia
  8. Specjalizacje i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
    • jakie istnieją możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
    • jak można specjalizować się w zawodzie
    • jakie są możliwości awansu
  9. Inne informacje o zawodzie
    • ikona zawodu – skrót informacji o zawodzie pokazany graficznie – na 1 karcie „pigułka” informacji o zawodzie do wykorzystania np. podczas zajęć, na zasadzie ściągi dla nauczyciela-doradcy
  10. Słownik