Teczki informacji o zawodach część 1

725,70  brutto

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości. To materiały drukowane, które zawierają dokładne opisy zawodów. Teczki zawierają rzetelne, konkretne informacje, podane w zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

Najnowsze wydanie z końca grudnia 2017 r. dla Państwa wygody zostało zminimalizowane objętościowo – każda część została zapakowana w jedną szerszą teczkę zamiast pięciu, dzięki czemu potrzebują Państwo mniej miejsca do przechowywania.
Producent: Progra

Opis

Teczki informacji o zawodach

Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości. To materiały drukowane, które zawierają dokładne opisy zawodów. Teczki zawierają rzetelne, konkretne informacje, podane w zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

Najnowsze wydanie z końca grudnia 2017 r. dla Państwa wygody zostało zminimalizowane objętościowo – każda część została zapakowana w jedną szerszą teczkę zamiast pięciu, dzięki czemu potrzebują Państwo mniej miejsca do przechowywania.

Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości cz.1 – to materiały drukowane o następujących zawodach przyszłości:

 1. Animator czasu wolnego
 2. Asystent osoby niepełnosprawnej
 3. Brand manager
 4. Broker edukacyjny
 5. Coach
 6. Etyczny haker
 7. Florysta
 8. Mystery Shopper
 9. Opiekun medyczny
 10. Opiekun osoby starszej
 11. Ortoptystka
 12. Technik analityk
 13. Technik cyfrowych procesów graficznych
 14. Technik handlowiec
 15. Technik obsługi turystycznej
 16. Teletutor
 17. Terapeuta zajęciowy
 18. Tester gier
 19. Traffic manager
 20. Zoopsycholog

Teczki zawierają informacje charakteryzujące poszczególne zawody. W zależności od zawodu dzielą się na następujące rozdziały o przykładowych treściach:

 1. Skrócony opis zawodu
 2. Zadania i czynności
  • główne zadania, czynności i obowiązki w danym zawodzie
  • jakie są efekty pracy
  • jakie jest środowisko pracy
  • z kim ma się kontakty
 3. Wymagania zawodu
  • jakie warunki fizyczne pracownika są istotne w danym zawodzie
  • jakie inne cechy są wymagane w tym zawodzie
  • co przeszkadza w danym zawodzie (przeciwwskazania psychofizyczne – zwłaszcza dla niepełnosprawnych)
  • profil wymagań zawodu
  • tabela wymagań – tabelaryczne zestawienie wymagań, w którym do zaznaczenia są te cechy/umiejętności, które badany posiada– arkusz do kserowania przez doradcę
 4. Kształcenie
  • jakie należy mieć wykształcenie ogólne przed rozpoczęciem nauki zawodu
  • czego uczy się uczeń w trakcie nauki zawodu
  • gdzie odbywa się nauka zawodu (program nauczania)
 5. Instytucje kształcące
 6. Płace
 7. Szanse zatrudnienia
 8. Specjalizacje i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • jakie istnieją możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • jak można specjalizować się w zawodzie
  • jakie są możliwości awansu
 9. Inne informacje o zawodzie
  • ikona zawodu – skrót informacji o zawodzie pokazany graficznie – na 1 karcie „pigułka” informacji o zawodzie do wykorzystania np. podczas zajęć, na zasadzie ściągi dla nauczyciela-doradcy
 10. Słownik

Informacje dodatkowe

Wersja

Część 1, Część 2