Harmonijny Rozwój

2 990,00  brutto

Atrakcyjne ćwiczenia aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki.
Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie,
eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji.

Producent: Ei System

Opis

Harmonijny rozwój – zestaw 7 tematów

Atrakcyjne ćwiczenia aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki.
Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie,
eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji.
Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku (multitouch) tablicy
interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci
jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.Scenariusze wymagające od dzieci aktywności ruchowej, wytężenia zmysłów i wejścia w interakcje społeczne
w klasie są doskonałą okolicznością do prowadzenia obserwacji pedagogicznej i zauważenia zarówno dysfunkcji
jak i uzdolnień dzieci.

Każdy zestaw zawiera:

 • 21 interaktywnych gier specjalnie przystosowanych do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
 • 42 karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego,
  zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych,
 • 7 gier dydaktycznych wykonanych z kartonów o dużym formacie do zabawy na dywanie, przeznaczonych
  do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Harmonijny rozwój składa się z 7 różnorodnych tematów:

 • Twórczość i konstrukcje
 • Zmysły i ruch
 • Poznawanie i rozumienie
 • Liczenie i porównywanie
 • Słowa i znaki
 • Przyroda i czas
 • Ekologia i środowisko