Podziel się sobą – przewodnik po wolontariacie

269,00  brutto

Multimedialny przewodnik Podziel się sobą – przewodnik po wolontariacie to wyczerpujący zestaw informacji, jakie każdy powinien wiedzieć o wolontariacie. Użytkownik tego programu znajdzie tu podstawowe definicje wolontariatu, dowie się kim jest wolontariusz i kto może nim zostać. Pozna historię wolontariatu, a także ekspansywny rozwój tej idei w czasach współczesnych. Dowie się, jak wiele korzyści przynosi wolontariat zarówno instytucjom i ludziom, na rzecz których się działa, ale również, a może przede wszystkim, samemu wolontariuszowi.

Producent: Progra

Opis

Wbrew temu co się słyszy, że żyjemy w czasach komercji, że pośpiech i brak czasu niszczy więzi międzyludzkie, coraz więcej młodych ludzi podejmuje bezinteresowne działania na rzecz ludzi potrzebujących. Nieobca i nieobojętna jest im idea wolontariatu. Wolontariat młodym ludziom pozwala uzyskać ciekawe doświadczenia zawodowe, można traktować go więc jako pewnego rodzaju kontynuację nauki, a efektem tego jest lepsza pozycja wolontariusza na rynku pracy.Pracodawcy doceniają doświadczenia i cechy nabywane w ramach wolontariatu. Cenią u wolontariuszy gotowość podejmowania nowych wyzwań, kreatywność,
obowiązkowość, odpowiedzialność. W wolontariuszach upatrują lepszych, bardziej świadomych i zdecydowanych kandydatów do pracy.

Multimedialny przewodnik Podziel się sobą – przewodnik po wolontariacie to wyczerpujący zestaw informacji, jakie każdy powinien wiedzieć o wolontariacie. Użytkownik tego programu znajdzie tu podstawowe definicje wolontariatu, dowie się kim jest wolontariusz i kto może nim zostać. Pozna historię wolontariatu, a także ekspansywny rozwój tej idei w czasach współczesnych. Dowie się, jak wiele korzyści przynosi wolontariat zarówno instytucjom i ludziom, na rzecz których się działa, ale również, a może przede wszystkim, samemu wolontariuszowi.

Przewodniku w sposób przejrzysty przedstawione zostały rodzaje wolontariatu, instytucje i organizacje, które w świetle obowiązującego prawa mogą współpracować z wolontariuszami oraz scharakteryzowane zostały rodzaje prac, które może wykonywać wolontariusz.

Zainteresowani tematyką znajdą tu również informacje na temat rodzajów wolontariatu zagranicznego oraz programów realizowanych w jego ramach.

Potencjalni kandydaci na wolontariuszy znajdą w Przewodniku informacje dotyczące praw i obowiązków wolontariusza, w tym wzory dokumentów (umowy, zaświadczenia), tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Kartę Etyczną Wolontariusza oraz zapoznają się ze świadczeniami ze strony instytucji na rzecz wolontariusza.