Testy Kariery

196,80 4 304,00  brutto

Testy Kariery to seria testów psychologicznych w formie programów komputerowych. Testy te stanowią element planowania własnej kariery, a także narzędzie pracy dla doradcy zawodowego. Do korzystania z testów nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne.
Od wersji 2.0 wyniki testów można nie tylko wydrukować czy zapisać do pliku, ale także wysłać bezpośrednio na e-mail osoby badanej i/lub e-mail doradcy.

Producent: Progra

Opis

Testy Kariery to seria testów psychologicznych w formie programów komputerowych. Testy te stanowią element planowania własnej kariery, a także narzędzie pracy dla doradcy zawodowego. Do korzystania z testów nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne.
Od wersji 2.0 wyniki testów można nie tylko wydrukować czy zapisać do pliku, ale także wysłać bezpośrednio na e-mail osoby badanej i/lub e-mail doradcy.

W testach nie ma ograniczeń co do liczby osób badanych!
Tak tanio, szybko i profesjonalnie nie przeprowadzisz badań innymi testami.

Dla kogo są przeznaczone testy?

  • Test wstępnych zainteresowań branżowych przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 oraz 13-16 lat,
  • test „Obraz szkoły” przeznaczony dla uczniów kl. 6 szkoły podstawowej,
  • pozostałe 14 testów przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych – w wieku 15 lat i więcej.

Wszystkie nasze testy z tej serii zostały skonstruowane zgodnie z metodologią budowania narzędzi diagnostycznych.
W badaniach normalizacyjnych przyjęte zostały najostrzejsze kryteria poziomu istotności (p < 0,001).
Badania normalizacyjne przeprowadzone zostały na bardzo dużych grupach populacji.
Testy nasze wykazują się wysoką rzetelnością (alfa Cronbacha zawiera się pomiędzy 0,6 a 0, 9) i trafnością diagnostyczną.

Czas wykonywania badania: 10-30 min. (w zależności od testu i osoby badanej).

Testy pozwalają na ocenę różnych aspektów funkcjonowania związanych z wyborem ścieżki kariery. Mogą stanowić podstawę do rozmowy i wsparcia ze strony doradcy zawodowego.

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie badania, automatyczne obliczenie wyników oraz uzyskanie wydruku stanowiącego słowny opis wyników. Wyniki testów można też zapisać do pliku. Dodatkowo w programie można znaleźć materiały związane z tematyką testu oraz spis przykładowych książek polecanych jako lektura dodatkowa.

Dostępne testy:

Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron – jego celem jest określenie poziomu umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie.
W teście wykorzystano jedną ze skuteczniejszych metod określania potencjału (w tym osobowego) – analizę SWOT. Dzięki SWOT jesteśmy w stanie nie tylko lepiej poznać samych siebie, ale również zrozumieć które z obowiązków rozwijają nasze talenty, a które mogą stanowić dla nas trudność i wyzwanie. Ponieważ jednocześnie przeanalizowaliśmy możliwości, które stwarza nam środowisko biznesowe, możemy na bazie naszych przemyśleń stworzyć odpowiedni plan rozwoju kariery. Analiza SWOT została w teście wzbogacona o dodatkową skalę: poczucie własnej wartości i umiejscowienie kontroli, które wg teorii psychologicznych wpływają na postrzeganie siebie, swoich zasobów oraz podejmowane działania i dążenie do celu.

Zobacz prezentację serii:

Test preferencji i predyspozycji zawodowych jest jednym z narzędzi wspierających diagnozę obszarów dotyczących możliwości, zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, potencjału. Nowa wiedza o sobie zdobyta dzięki pracy z testem, ma pomóc podjąć decyzję o wyborze zawodu lub zweryfikować plany zawodowe. Test ten powstał w wyniku inspiracji teorią Hollanda.
Test preferencji i predyspozycji zawodowych pomoże odpowiedzieć na pytanie jakie są dominujące cechy osobowości zawodowej osoby badanej, jaki rodzaj i styl pracy lubi, jaki rodzaj kontaktów interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych preferuje. Osoba badana dowiaduje się, które z opisanych rodzajów preferencji zawodowych (przedmiotowe, społeczne, przedsiębiorcze, twórcze, wykonawcze, analityczne) są u niej dominujące i w jakich sytuacjach zawodowych prognozują one efektywną adaptację oraz odniesienie sukcesu.

Test „Samoocena zainteresowań zawodowych” to narzędzie umożliwiające samodzielne poznanie i sklasyfikowanie własnych zainteresowań dotyczących wyboru przyszłego zawodu.
Wyniki uzyskane w sześciu skalach zainteresowań stanowią podstawę opracowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Test ten pozwala na zminimalizowanie możliwości przypadkowego wyboru zawodu.

Test „Kompetencje – filary sukcesu” jest narzędziem pozwalającym na samodzielne poznanie własnych kompetencji (umiejętności), niezbędnych do skutecznego planowania i realizowania kariery edukacyjno – zawodowej. Wynik testu pomaga uświadomić sobie, jakie kompetencje przyszłości (myślenie twórcze, efektywne zarządzanie czasem, myślenie logiczne, umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, obsługa komputera) to mocne filary, które pomogą odnieść sukces, a które należy doskonalić od najmłodszych lat, by stały się solidną podstawą kariery zawodowej.

Test „Czy jestem przedsiębiorczy?” – test zawierający pytania odnoszące się do określonych cech charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencji potrzebnych potencjalnemu przedsiębiorcy. Odpowiadając na pytania, uzyskasz wstępną orientację dotyczącą zagadnienia, czy posiadasz cechy składające się na profil osoby przedsiębiorczej.

Test „Czy jestem kreatywny?” – test pomagający sprawdzić, w jakim stopniu osoba wykonująca test posiada cechy osoby kreatywnej.

Test „Czy jestem asertywny?”
Sztuka bycia asertywnym polega na umiejętnym odmawianiu lub wyrażaniu swojej opinii w sposób niekrzywdzący innych i niepowodujący wyrzutów sumienia. Test ten pozwala sprawdzić, czy dana osoba zachowuje się w sposób asertywny, wyjaśnia, jakie są zasady asertywności oraz podpowiada, jak się jej nauczyć.

Test „Zarządzanie czasem”
Efektywne zarządzanie czasem to nie tylko doskonała organizacja własnej pracy, ale przede wszystkim odpowiednie umiejętności i cechy osobowości. Test ten pomaga ustalić, w jakim stopniu osoba wykonująca go, opanowała umiejętność zarządzanie czasem i chociaż niewątpliwie to trudny proces, można się jednak tego nauczyć.

Test „Czy jestem samodzielny?” służy do oceny samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu decyzji. Pomaga odpowiedzieć na pytania: Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś samodzielny? Czy jesteś przekonany, że samodzielnie podejmujesz decyzje, że to Ty masz wpływ na podejmowane działania i ich rezultaty? Czy może raczej opierasz się na opiniach i zdaniu innych, bardziej liczysz na łut szczęścia?

Test stresu egzaminacyjnego ma pomóc w poznaniu siebie, swojego funkcjonowania w sytuacji stresu. Dotyczy on głównie stresu związanego z klasówką, egzaminem, lecz można go również przełożyć na inne trudne sytuacje.

Test „Czy akceptuję siebie?” jest narzędziem pozwalającym na poznanie poziomu akceptacji samego siebie. Umożliwia zrozumienie własnej osoby i sposobu, w jaki się siebie ocenia. Dzięki niemu możliwe jest uświadomienie sobie stosunku do samego siebie, co ma wpływ na zachowania w środowisku społecznym, rozwój potencjalnych możliwości oraz korygowanie własnych zachowań.

Test „W jaki sposób poznaję organizuję świat?” pozwala na poznanie indywidualnego, charakterystycznego dla osoby badanej sposobu, stylu poznawania i myślenia, a co za tym idzie – przetwarzania nowo zdobytych informacji o otaczającej rzeczywistości.

Test „W jaki sposób się uczę?” pozwala na poznanie indywidualnego, własnego typu stylu uczenia się. Dzięki testowi można dowiedzieć się, jaki styl osoba wykonująca go preferuje: refleksyjnego obserwatora, aktywnego działacza, teoretyka czy może praktyka-pragmatyka. Wiedza ta ma istotny wpływ na efektywność przyswajania informacji z otaczającej rzeczywistości.

Test „Czy jestem konsekwentny” pozwala odpowiedzieć na pytanie, na ile ktoś jest osobą konsekwentnie postępującą w życiu, a dodatkowe materiały zawarte w programie podpowiedzą, jak postępować, by zasłużyć na miano człowieka konsekwentnego.

Test „Obraz szkoły” umożliwia poznanie stosunku i nastawienia ucznia do obowiązku szkolnego, nauczycieli i kolegów. Wyniki testu pomagają w zrozumieniu sytuacji i atmosfery panującej w szkole, co może mieć istotny wpływ na potrzebę wprowadzenia zmian w systemie szkolnym, metodach nauczania i wychowania oraz kształtowania relacji między uczniami. Test przeznaczony dla uczniów kl. 6 szkoły podstawowej.
Poza testami z serii Test Kariery dostępny jest także test do preorientacji i wczesnej orientacji zawodowej – Test wstępnych zainteresowań branżowych. To jedyny tego typu test przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 oraz 13-16 lat, pozwalający poznać wstępne zainteresowania dziecka w kierunku branż zawodowych. Test bada zainteresowania w kierunku branż: biuro, budownictwo, nauka, ochrona, przyroda, sport, sztuka, teleinformatyka, transport, usługi, zdrowie. Wyniki testu pokazują poziom zainteresowania dziecka daną branżą.

Informacje dodatkowe

Licencja terminowa

2 lata 5 stanowisk – jeden test, 2 lata 5 stanowisk – komplet 14 testów, 5 lat 10 stanowisk – jeden test, przedłużenie licencji o 5 lata na 10 stanowisk – jeden test, przedłużenie licencji o 2 lata na 5 stanowisk – jeden test