Umiem czytać – pisać – liczyć -Zestaw

870,00  brutto

Umiem to seria zestawów nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

  • do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3,
  • do zajęć ogólnych w klasach 1,
  • w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznychi oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat.

Producent: Ei System

Opis

Umiem to seria zestawów nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

  • do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3,
  • do zajęć ogólnych w klasach 1,
  • w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznychi oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat.

Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego:

  • ćwiczenia interaktywne – do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych,
  • karty – do samodzielnej pracy uczniów.Zestaw pomaga w rozwoju kluczowychkompetencji wśród uczniów m.in.:• z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,• z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
    • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),• z problemami ze spektrum autyzmu.