Wpływ dopalaczy na organizm człowieka

89,00  brutto

“Wpływ dopalaczy na organizm człowieka”  to film profilaktyczny. Jest on częścią pakietu „Dopalacze – zagrożenia”

Producent: Multieducatio

Opis

“Wpływ dopalaczy na organizm człowieka” film profilaktyczny, dotyczący problemu zażywania dopalaczy przez młodych ludzi. Dostarcza młodemu człowiekowi informacji na temat konsekwencji prawnych, psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają ze spróbowania i zażywania dopalaczy. Wiedza ta ma uświadomić, a jednocześnie pozwolić młodemu człowiekowi dokonać wyboru, czy chce spróbować dopalaczy, świadom zagrożeń, jakie za sobą niosą.

Płyta DVD zawiera: film (ok. 12 minut) + wypowiedź eksperta (ok. 8 minut) + scenariusz lekcji