Przewodnik po kształceniu zawodowym v 3.0

123,00 269,00  brutto

Przewodnik po kształceniu zawodowym to kompendium wiedzy o systemie kształcenia zawodowego w Polsce.
Brak fachowców z wykształceniem zawodowym i technicznym spowodował, że zostały wprowadzone istotne zmiany w kształceniu zawodowym, by do szkół, w których można zdobyć konkretny zawód, przyciągnąć młodych ludzi.

Producent: Progra

Opis

Przewodnik po kształceniu zawodowym to kompendium wiedzy o systemie kształcenia zawodowego w Polsce.
Brak fachowców z wykształceniem zawodowym i technicznym spowodował, że zostały wprowadzone istotne zmiany w kształceniu zawodowym, by do szkół, w których można zdobyć konkretny zawód, przyciągnąć młodych ludzi.

W przewodniku można znaleźć odpowiedzi na pytania: czym jest kształcenie zawodowe, dlaczego warto kształcić się w zawodzie, jakie korzyści z tego wynikają. Liczne argumenty obalają mity nt. kształcenia zawodowego. Znajdziemy także wyjaśnienie czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Przewodnik prezentuje kształcenie zawodowe prowadzone na różnych poziomach kształcenia: branżowym I i II stopnia, średnim, wyższym.

Zawiera informacje o nowym sposobie zdobywania uprawnień zawodowych (kwalifikacji zawodowych), rodzajach egzaminów zawodowych (egzaminie: zawodowym, inżynierskim, kwalifikacyjnym na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie), etapach egzaminów oraz informacje, gdzie takie egzaminy można składać.

Przewodnik w czytelny sposób pokazuje możliwe do wyboru ścieżki kształcenia po szkole branżowej I i II stopnia, technikum oraz szkole policealnej (zawiera m.in. przejrzysty schemat możliwych ścieżek edukacyjnych obowiązujących od 01.09.2017 r.).

W przewodniku znajdziemy również informacje dotyczące staży, praktyk, dokształcania zawodowego poza szkołą – informacje o kształceniu ustawicznym, procesie świadomego uczenia się, podnoszeniu kwalifikacji (baza linków do szkoleń, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, studiów podyplomowych, Izb Rzemieślniczych).

Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość przeprowadzenia procesu samopoznania dzięki zamieszczonej w programie Karcie zasobów oraz informacjom do niej dołączonym (m.in. nt. przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów).

Przewodnik pokazuje, jakie są możliwości absolwenta szkoły zawodowej na rynku, jakie są najbardziej poszukiwane zawody w Polsce i na świecie, rozwojowe branże zawodowe, oraz jakie cechy pracowników są najbardziej cenione przez pracodawców.

W programie znajdują się aktywne linki, dzięki którym można wejść na strony dotyczące kształcenia zawodowego.

Informacje dodatkowe

Liczba licencji

1 stanowisko, 10 stanowisk