Scenariusze dla kl. 7 szkoły podstawowej

282,90  brutto

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Producent: Progra

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Zestaw scenariuszy dla kl. 7 zawiera 10 scenariuszy w formie plików pdf, które przesyłamy na płycie CD. Na życzenie przesyłamy też 1 zestaw wydrukowany.
Dzięki scenariuszom w formie plików pdf mogą Państwo drukować z nich elementy scenariusza, które są do rozdania uczniom.
Scenariusze składają się z takich części jak: temat zajęć, czas trwania, pomoce, cele, przebieg zajęć, podsumowanie zajęć. Poza tym prawie wszystkie scenariusze mają od jednego do kilku załączników, które rozdaje się uczniom.

(10 tematów – 10 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
1. Kariera zawodowa człowieka – znaczenie pracy 1 x 45 min.
2. Czym jest rynek pracy i pracodawca? 1 x 45 min.
3. Branże i zawody – kim warto zostać? 1 x 45 min.
4. Planowanie kariery zawodowej – od czego zacząć? 1 x 45 min.
5. Samowiedza – źródła poznania siebie 1 x 45 min.
6. Kim chcę być? Moje zainteresowania zawodowe 1 x 45 min.
7. Jakie mam umiejętności? 1 x 45 min.
8. Moje mocne i słabe strony 1 x 45 min.
9. Zdrowie a moje plany zawodowe 1 x 45 min.
10. Kreatywność i poszukiwanie rozwiązań 1 x 45 min.