Harmonijny Rozwój – Twórczość i konstrukcje

490,00  brutto

Gra wielkoformatowa „Miasto” zawiera kartony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki
miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty. Dzieci wspólnie układają na podłodze miasto ucząc się współpracy
i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenie przy nich budynków, placów i parków.
Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komunikacji zbudowane przez dzieci miasto
staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi między określonymi punktami, wykonywaniu poleceń
opartych na liczbie pól i kierunku ruchów i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry.

Opis

Multimedialne gry i zabawy wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat.

Pakiet zawiera:

  • interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
  • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego,
    zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
  • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą
    klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne

Rysujmy razem – ćwiczenie swobody wyrazu plastycznego oraz ćwiczenia sprawności grafomotorycznej. Oswajanie z tablicą multimedialną. Współpraca w grupie.
Dopasuj do obrazka – rozumienie podstawowych kategorii plastycznych: kształtu, koloru, desenia.
Muzykanci – Ćwiczenie wyczucia rytmu i rytmicznej koordynacji ruchowej. Koncentracja uwagi.
Współpraca w grupie.

Karty pracy

Wycinanka-układanka geometryczna, Wyrażamy emocje, Paluszek-pacynka, Co z tego wyjdzie? –Maska zwierzaczka,
Robimy kotka.

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Miasto” zawiera kartony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki
miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty. Dzieci wspólnie układają na podłodze miasto ucząc się współpracy
i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenie przy nich budynków, placów i parków.
Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komunikacji zbudowane przez dzieci miasto
staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi między określonymi punktami, wykonywaniu poleceń
opartych na liczbie pól i kierunku ruchów i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry.

Licencja otwarta