Poradnictwo zawodowe. Poziomy I-III

282,90 1 697,40  brutto

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Scenariusze zajęć Poziomy I-III przeznaczone są dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Scenariusze z Poziomów I-III wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność.

Producent: Progra

Licencja: bezterminowa na 5 stanowisk

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie.

Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Scenariusze zajęć Poziomy I-III przeznaczone są dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Scenariusze z Poziomów I-III wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność.

Poziom I, cz. 1:

(13 tematów – 14 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: POZNANIE SIEBIE
1. Samowiedza – źródła poznania siebie 1 x 45 min.
2. Poznaję siebie – zdolności, które posiadam 1 x 45 min.
3. Poznaję siebie – moje zainteresowania 1 x 45 min.
4. Poznaję swoje potrzeby, wartości 1 x 45 min.
5. Moje cele życiowe 1 x 45 min.
6. Moja kariera – zawód i edukacja 1 x 45 min.
MODUŁ: RYNEK PRACY
7. Różnorodność świata zawodów 1 x 45 min.
8. Świat zawodów nie jest mi obcy 1 x 45 min.
9. Warto pracować – powody, dla których ludzie pracują 1 x 45 min.
10. Mój pomysł na biznes 1 x 45 min.
11. Edukacja a rynek pracy 1 x 45 min.
12. Specyfika uczenia się a planowanie kariery zawodowej 2 x 45 min.
13. Uruchom swoją wyobraźnię 1 x 45 min.

Poziom I, cz. 2:

(13 tematów – 16 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: UCZENIE SIĘ
1. Korzyści płynące ze stosowania metod szybkiej nauki 1 x 45 min.
2. Metody uczenia się. Mózg i pamięć – mnemotechniki 1 x 45 min.
3. Metody szybkiej nauki 2 x 45 min.
4. Praktyczne zastosowanie mnemotechnik 1 x 45 min.
5. Metody uczenia się. Mind Mapping 2 x 45 min.
6. Mind Mapping w wersji papierowej 1 x 45 min.
7. Mind Mapping – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem obszernego materiału do opanowania 1 x 45 min.
MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
8. Przedsiębiorczość i ja 1 x 45 min.
9. Asertywność – umiejętność otwartego wyrażania siebie 1 x 45 min.
10. Budowanie pozytywnej samooceny 1 x 45 min.
11. Motywacja – metody motywowania się 1 x 45 min.
12. zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej 2 x 45 min.
13. Komunikacja niewerbalna jako narzędzie w budowaniu relacji z otoczeniem 1 x 45 min.

Poziom II, cz. 1:

(13 tematów – 14 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: POZNANIE SIEBIE
1. Poznaję siebie. Moje zasoby 1 x 45 min.
2. Poznanie siebie w kontekście przyszłych wyborów zawodowych 1 x 45 min.
3. Moje zainteresowania a moje wybory zawodowe 1 x 45 min.
4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania własnych atutów 2 x 45 min.
5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby 1 x 45 min.
6. Trzy kroki do wyboru zawodu 1 x 45 min.
7. Planowanie przyszłości 1 x 45 min.
8. Ja i moja przyszłość zawodowa 1 x 45 min.
MODUŁ: RYNEK PRACY
9. Świat zawodów a moje wybory zawodowe 1 x 45 min.
10. Moja edukacja a rynek pracy 1 x 45 min.
11. Zawody przyszłości 1 x 45 min.
12. Możliwości poszukiwania pracy 1 x 45 min.
13. Rynek pracy – oczekiwania pracodawców względem pracowników 1 x 45 min.

Poziom II, cz. 2:

(13 tematów – 18 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: RYNEK PRACY
1. Sposoby poszukiwania pracy 1 x 45 min.
2. Przedsiębiorczość a rynek pracy 1 x 45 min.
3. Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką 1 x 45 min.
4. Autoprezentacja – przygotowanie własnego wystąpienia 1 x 45 min.
5. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 3 x 45 min.
6. Mnemotechniki – praktyczne zastosowanie 2 x 45 min.
7. Zastosowanie mnemotechnik w pozytywnym kształtowaniu swojego wizerunku 2 x 45 min.
MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
8. Praca w grupie. Zasady efektywnej komunikacji 1 x 45 min.
9. Nauka skutecznego komunikowania 2 x 45 min.
10. Cechy dobrego lidera 1 x 45 min.
11. Umiejętność efektywnego zarządzania czasem 1 x 45 min.
12. Asertywność i skuteczna komunikacja interpersonalna 1 x 45 min.
13. Moja przedsiębiorczość w kreowaniu wizerunku na rynku pracy 1 x 45 min.

Poziom III, cz.1
(13 tematów – 15 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: POZNANIE SIEBIE
1. Poznaj siebie zanim wybierzesz. Analiza SWOT własnej osoby 1 x 45 min.
2. Moje predyspozycje – moja osobowość, mój temperament 1 x 45 min.
3. Tworzenie indywidualnego planu działania 1 x 45 min.
MODUŁ: RYNEK PRACY
4. Rynek pracy i mechanizmy jego funkcjonowania 1 x 45 min.
5. Ja na rynku pracy, czyli zderzenie oczekiwań z rzeczywistością 1 x 45 min.
6. Dostępne strategie realizowania własnego potencjału w warunkach rynkowych 1 x 45 min.
7. Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką 1 x 45 min.
8. Analiza podstawowych błędów popełnianych przez osoby poszukujące pracy 1 x 45 min.
9. Trudne pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 1 x 45 min.
10. Autoprezentacja – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 3 x 45 min.
11. Aktywne poszukiwanie pracy 1 x 45 min.
12. Poszukiwanie pracy z wykorzystaniem komputera 1 x 45 min.
13. Rynek pracy. Droga pierwsza – własna firma 1 x 45 min.

Poziom III, cz.2
(13 tematów – 14 zajęć)

Lp. Temat zajęć Czas trwania
MODUŁ: RYNEK PRACY
1. Zakładam własną firmę 1 x 45 min.
2. Rynek pracy. Droga druga – praca w firmie 1 x 45 min.
3. Poszukiwanie pracy w sektorze prywatnym 1 x 45 min.
4. Rynek pracy. Droga trzecia – współpraca z sektorem publicznym 1 x 45 min.
5. Szukanie pracy w sektorze publicznym 1 x 45 min.
6. Rynek pracy. Droga czwarta – NGO 1 x 45 min.
7. Zakładanie własnego stowarzyszenia lub fundacji 1 x 45 min.
MODUŁ: UCZENIE SIĘ
8. Mnemotechniki uzupełniające 2 x 45 min.
9. Wykorzystanie mnemotechnik w praktyce 1 x 45 min.
MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
10. Komunikacja interpersonalna a efektywność działań 1 x 45 min.
11. Negocjacje – techniki i style negocjacyjne 1 x 45 min.
12. Mój styl negocjacji a moja osobowość 1 x 45 min.
13. Efektywna współpraca w zespole 1 x 45 min.

Informacje dodatkowe

Wersja

komplet poziomów 1-3, Poziom 1 część 1, Poziom 1 część 2, Poziom 2 część 1, Poziom 2 część 2, Poziom 3 część 1, Poziom 3 część 2