Trudności w pisaniu I

1 490,00  brutto

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej już u dzieci w wieku 3+. Ponad 1000 ćwiczeń interaktywnych oraz setki kart pracy do wydruku.

GRATIS: poradnik metodyczny, zestaw pomocy dydaktycznych.
Licencja: Program na 1 stanowisko online+ 2 offline
Wydawca: Learnetic

Opis

TRUDNOŚCI W PISANIU 

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że seria programów mTalent otrzymała nagrodę główną w kategorii edukacja w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Konkurs Świat Przyjazny Dziecku organizowany jest do 2002 r., a jego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów dla dzieci, które w znaczący sposób wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz na wrażliwość estetyczną dziecka. W ten sposób promowane są najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy produkty przyjazne dzieciom.

Towarzyszymy dzieciom na każdym etapie rozwoju, wspierając rodziców i opiekunów, dostarczając wiedzy i porad. Konkurs Świat Przyjazny Dziecku to kolejny sposób, by budować bezpieczny, pełen dobrych wartości świat dla najmłodszych – mówi Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, manager ds. PR i Promocji KOPD.

Seria programów mTalent otrzymała nagrodę główną w kategorii edukacja.

 

z opinii ekspertów:

Program „Trudności w pisaniu” wyróżnia się bogatą ofertą ćwiczeń, o różnym stopniu trudności, dostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Ćwiczenia nastawione są przede wszystkim na rozwijanie sprawności grafomotorycznej, o której stanowi koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa oraz sprawność manualna (przykładowe ćwiczenia znajdują się w niniejszym przewodniku). W związku z tym dzieci w wieku przedszkolnym mogą sukcesywnie przygotować się do pisania, zaś te, które rozpoczęły naukę w szkole, mają okazję doskonalić umiejętność pisania liter. Konstrukcja programu umożliwia wielorazowe powtórki, nieodzowne w postępowaniu terapeutycznym, utrzymując na wysokim poziomie zainteresowanie i aktywność dziecka. (…) Małgorzata Rożyńska, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, autorka publikacji z zakresu dysleksji i pomocy terapeutycznych dla dzieci z dysleksją. Współautorka metody „ORTOGRAFFITI z Bratkiem”.

 

Seria mTalent to doskonała propozycja do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nabywania i kształcenia kompetencji kluczowych. Jest również zgodna z opublikowanymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem „wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”.

TRUDNOŚCI W PISANIU 

Do czego służy ten program?

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnychrewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter.

Z czego się składa?

blisko 1000 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

Dla kogo?

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania.

TRUDNOŚCI W PISANIU (I) to:

 • innowacyjny, a jednocześnie prosty w użyciu zestaw kształtujący poprawne nawyki w zakresie kreślenia odręcznego, a także przygotowujący rękę do trudnej, ale niezbędnej  sztuki pisania
 • atrakcyjne dla dziecka wspomaganie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki, jeśli trudności w pisaniu zostaną zdiagnozowane,
 • baza blisko 1000 ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi na tablicę interaktywną, komputer z monitorem dotykowym lub tablet
 • zestaw ćwiczeń z mikro- i makromotoryki (np. specjalnie zaprojektowane ćwiczenia rozmachowe na tablicę interaktywną), wspomagające rozwój wielu innych (poza umiejętnością pisania) obszarów, przydatnych w późniejszym życiu uczniów (np. mowa, precyzja, propriocepcja, koordynacja ogólna, stabilizacja całego ciała (mięśnie posturowe) i inne),
 • największy na rynku zestaw ćwiczeń uwzględniających wiele umiejętności potrzebnych w trakcie nauki pisania, przed nią, jak i w przypadku niepowodzeń, np.:
 1. a)       kreślenie linii pionowych,
 2. b)       kreślenie linii poziomych,
 3. c)       kreślenie linii ukośnych,
 4. d)       kreślenie linii owalnych i kół,
 5. e)       rysowanie z pamięci,
 6. f)        rysowanie do wzoru (w kratkach i bez),
 7. g)       rysowanie jednym ruchem ręki,
 8. h)       dokończanie niepełnego rysunku, wzoru,
 9. i)        a także ćwiczenia najczęściej z grafomotoryką kojarzone: labirynty, kolorowanie, łączenie punktów, wprawki, szlaczki,
 10. j)        litery (nauka kreślenia na wielu poziomach),
 11. k)       i wiele innych.
 • dostosowany przez specjalistę materiał do pracy z 4 zróżnicowanymi pod względem wieku, rozwoju i możliwości grupami (są tu zadania dla: trzylatków, czterolatków, pięciolatków oraz ostatnie dla grupy dzieci 6/7 letnich),
 • technologia wspomagająca intuicję, np.: automatyczna kontrola prawidłowego kierunku, kształtu, kolejności  kreślenia w przypadku liter, kontrola liczby przeciętych konturów i pominiętych punktów i inne,
 • pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności grafomotorycznej) i diagnozie kontrolnej,
 • podręcznik metodyczny napisany przez specjalistę trudności w pisaniu i wieloletniego członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji (Autor: Małgorzata Rożyńska),
 • zestaw pomocy dodatkowych uatrakcyjniających ćwiczenia paluszków,
 • nieograniczone wsparcie techniczne (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów.

TRUDNOŚCI W PISANIU (cz.I) jest przeznaczony do:

 • wykonania diagnozy wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomotorycznej – Kwestionariusz do wstępnej oceny przygotowania dziecka do pisania),
 • wykonania diagnozy kontrolnej (kwestionariusze oceny osiągnięć dziecka w danym wieku w zakresie rozwoju motorycznego oraz umiejętności manualnych),
 • zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym lub terapeutycznym w odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trudności,
 • prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi, zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania,
 • prowadzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania, wdrażających do regularnej nauki pisania.

Oprogramowanie działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablet, smartfon, komputer stacjonarny, laptop oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS.

UWAGA: W przypadku produktu TRUDNOŚCI W PISANIU rekomendowana jest praca z użyciem tabletu.

Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych.

 • Chrome – od wersji 17, oraz wyższe wersje
 • Firefox – od wersji 4.0, oraz wyższe wersje
 • Safari od wersji 5.0 wzwyż;
 • iOS Safari od wersji 7 oraz wyższe wersje
 • Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome i Firefox)
 • Apple Mac OSx – od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
 • iOS – od wersji 7.1.2 (Safari)
 • Android 5.0.2; 7.1.1; 8.0 (Chrome Edge)
 • Linux (Chrome Firefox)

Korzystanie z Produktu:

 1. W przypadku uzyskania dostępu do Produktu użytkownik nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencję na korzystanie z Produktu w ramach Serwisu w celu diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci i młodzieży
 2. Użytkownikowi nie wolno kopiować ani modyfikować Produktu oraz rozpowszechniać i korzystać z Produktu poza Serwisem.
 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 4. Naruszenie powyższych warunków powoduje automatycznie wygaśnięcie udzielonej licencji.

WAŻNE: Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.

 

Wypróbuj program za darmo: