“Być uchodźcą”

119,00  brutto

“Być uchodźcą” to film dokumentalny, w którym poznajemy historię 18-letniego Czeczena, mieszkającego w Polsce 10 lat. Opowiada o swoim życiu, o marzeniach i zderzeniu tych marzeń z rzeczywistością.

Producent: Multieducatio

Opis

“Być uchodźcą” to film dokumentalny, w którym poznajemy historię 18-letniego Czeczena, mieszkającego w Polsce 10 lat. Opowiada o swoim życiu, o marzeniach i zderzeniu tych marzeń z rzeczywistością. W filmie również zobaczymy lekcję w szkole, pokazującą skomplikowaną sytuację obu stron, Polaków i Czeczenów. Granica między dwoma grupami zarysowana jest bardzo wyraźnie na kilku płaszczyznach. Obie opowieści – obserwowana lekcja w polskiej szkole i historia młodego Czeczenia wzajemnie się dopełniają, tworząc skomplikowany obraz relacji między obiema narodowościami.

czas trwania filmu : 17 minut
Płyta DVD zawiera: film dokumentalny oraz scenariusz lekcji