Program Edukacyjny Dla Dzieci PROGRES

49,90  brutto

Progres jest narzędziem wspierającym wszechstronny rozwój funkcji odpowiedzialnych za szybką i efektywną naukę dzieci i młodzieży. Posiada atrakcyjną formę poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka edukacyjnego jakim jest komputer. Rozwój oparty o zabawę i współzawodnictwo, wyzwala pozytywne emocje, pozwala odnieść sukces, podnosi motywację i chęć do dalszego działania.
Kierowany jest do uczniów w wieku 6-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

Producent: Laboratorium Komputerowe Avalon

EAN: 5907595771719 SKU: AV-04387 Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,

Opis

Program Edukacyjny Dla Dzieci PROGRES

Progres jest narzędziem wspierającym wszechstronny rozwój funkcji odpowiedzialnych za szybką i efektywną naukę dzieci i młodzieży. Posiada atrakcyjną formę poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka edukacyjnego jakim jest komputer. Rozwój oparty o zabawę i współzawodnictwo, wyzwala pozytywne emocje, pozwala odnieść sukces, podnosi motywację i chęć do dalszego działania.
Kierowany jest do uczniów w wieku 6-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

Ćwiczenia kształtują:

 • umiejętności językowe
 • czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
 • zdolności wzrokowo-słuchowe
 • wyobraźnię
 • koncentrację uwagi
 • spostrzegawczość i szybkość reakcji
 • myślenie logiczne
 • umiejętności pamięciowe
 • liczenie i myślenie matematyczneFragment recenzji:
  ?Tak więc program Progres autorstwa D.Rudzińskiej ?Friedel jest niewątpliwie programem wspierającym rozwój dzięki tworzeniu odpowiednich warunków oraz stosowaniu konkretnych oddziaływań terapeutycznych.    Warto również podkreślić iż odbiorcami programu jest bardzo szeroka grupa uczniów ? zarówno jeśli chodzi o rodzaj problemu szkolnego ucznia, jego nasilenie jak i wiek ewentualnych użytkowników.?

dr. Iwona Lindyberg
Uniwersytet Gdański

 

Zawartość merytoryczna jest wynikiem zbierania wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również z dziećmi wybitnie zdolnymi. Program realizuje zadania Treningu Globalnego Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
Jest narzędziem do osiągania sukcesu, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia i jego umiejętności. Program jest przeznaczony do wykorzystania zarówno w szkole jak i w warunkach domowych.

 

Szczegółowy opis programu komputerowego PROGRES

 

PRZEZNACZENIE
Program Komputerowy Wspomagający Rozwój narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy  i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich uczniów w wieku 6-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA
Jest wynikiem zbierania wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również z dziećmi wybitnie zdolnymi. Oparta jest o wiedzę teoretyczną zawartą w wielu publikacjach naukowych na temat rozwoju dzieci oraz o metody i formy pracy wypracowane przez autorkę. Główną koncepcją jest Trening Globalny Wspierania Rozwoju dzieci i młodzieży. Program Komputerowy realizuje zadania Treningu Globalnego i zawarty jest w jego strukturze. Traktowany jest jako narzędzie pomocnicze do osiągania sukcesu, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia i jego umiejętności. Program jest przeznaczony do realizacji w szkole, wraz z nauczycielem jako towarzyszem treningu, który wzmacnia sukcesy, poświęca uwagę i czas. Program zalecany jest również do używania w warunkach domowych przy udziale rodziców i opiekunów, jako kontynuacja procesu rozwijającego prowadzonego przez szkołę.

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄ

 • umiejętności językowe
 • czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
 • zdolności wzrokowo-słuchowe
 • wyobraźnię
 • koncentrację uwagi
 • spostrzegawczość i szybkość reakcji
 • myślenie logiczne
 • umiejętności pamięciowe
 • liczenie i myślenie matematyczne

ZASTOSOWANIE
Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest w szczególności przydatny w przypadkach:

 • dzieci z problemami szkolnymi powodującymi trudności, deficyty, frustracje, brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki;
 • dzieci z dysleksją;
 • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo;
 • dzieci z problemami ruchowymi oraz z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową;
 • dzieci zdolne mogą dzięki Programowi Komputerowemu Wspierającemu Rozwój przyspieszyć tempo nauki;

Deficyty najczęściej występujące u dzieci:

 • brak koncentracji uwagi;
 • brak koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • słabe procesy pamięciowe;
 • powolny proces przetwarzania informacji;
 • zaburzona analiza i synteza wzrokowa i słuchowa;
 • nadpobudliwość psychoruchowa;
 • brak równowagi emocjonalnej;
 • brak sukcesów szkolnych, frustracje, brak motywacji do nauki;

ZASTOSOWANE METODY
Do opracowania programu wykorzystano techniki pracy terapeutycznej oparte na metodach:

 • Metody Dobrego Startu
 • Sensorycznej Integracji Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Metody 18 struktur Wyrazowych
 • Metody relaksacyjne, muzykoterapia

Realizacja ćwiczeń w Programie Wspierającym Rozwój to trening sensoryczny przygotowujący centralny układ nerwowy do pracy intelektualnej.

PN-EN-ISO 9001 : 2001
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

 • koncentracji uwagi,
 • koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej,
 • spostrzegawczości,
 • różnicowania wzrokowego i słuchowego,
 • analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej,
 • procesów logicznego myślenia,
 • szybkości reakcji na bodźce,
 • procesów pamięciowych,
 • czytania, pisania,
 • liczenia – myślenia matematycznego,
 • kształtowania wyobraźni,
 • procesów językowych,

AKTYWNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ UCZNIA W PROGRAMIE KOMPUTEROWYM WSPIERAJĄCYM ROZWÓJ
Aktywności podejmowane przez ucznia podczas realizacji zadań programu to:

 • słuchanie
 • czytanie
 • mówienie
 • liczenie
 • myślenie logiczne
 • zapamiętywania
 • aktywność analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego.

STOPNIOWANIE TRUDNOŚCI
Program umożliwia dostosowanie stopnia trudności zadań do aktualnych możliwości użytkownika. Można tak dobrać trudność każdego zadania, by zadanie zakończyło się sukcesem i przyniosło duży ładunek pozytywnej energii budującej wysoki poziom motywacji ucznia do pracy.

REALIZACJA PROGRAMU
Sposób realizacji programu (interfejs, komunikacja, udzielanie odpowiedzi, wyniki) dostosowane są też do potrzeb i wymagań dzieci. Wszystkie zadania i ćwiczenia są szczegółowo opisane i omówione przez występujące w programie postacie. W każdym momencie realizacji zadań programu użytkownik widzi w jakiej grupie ćwiczeń się znajduje.
Każda część programu jest prowadzona przez trenera, który jest widoczny na ekranie podczas realizacji ćwiczenia jak również czyta on polecenia. W każdym momencie realizacji ćwiczeń Użytkownik może skorzystać z ćwiczeń ruchowych, jak również ma bezpośredni dostęp do Treningu emocji. Wyniki można drukować, co ma istotne znaczenie w tak zwanym zatrzymaniu chwili, szczególnie tej przynoszącej sukces i radość. Praca z programem odbywa się w przyjemnej bezstresowej atmosferze. Nowoczesna multimedialna forma realizacji łączy w sobie bogatą zawartość merytoryczną z atrakcyjną zabawą z komputerem. Dziecka nie trzeba zmuszać do wykonywania ćwiczeń ? wykonuje je  samodzielnie z przyjemnością, ciesząc się z osiąganych postępów.

Konstrukcja Programu Komputerowego Wspierającego Rozwój pozwala też na wspólną zabawę dzieci i rodziców. Takie zachowania pogłębiają więzy rodzinne i najbardziej stymulują do pracy.
PODSUMOWANIE
Program komputerowy Wspierający Rozwój to wszechstronna i wieloprofilowa pomoc stymulująca rozwój procesów intelektualnych i umysłowych. Prowadząca poprzez trening do prawidłowych funkcji nauki i efektywnego uczenia się.

Autorka Dorota Rudzińska- Friedel

 

Opinia
Dotyczy: autorskiego programu ?Trening Globalny Wspierający Rozwój Ucznia”

Trening Globalny wraz z jego integralną częścią – Programem komputerowym wspierającym rozwój został opracowany przez mgr Dorotę Rudzińską Friedel jako pomoc w pracy nad rozwojem procesów poznawczych dzieci i młodzieży. Struktura i wielopoziomowość programu, zgodnego z zasadą indywidualizacji, stopniowania trudności pozwala na to, że jego odbiorcami mogą być uczniowie w różnym wieku, na każdym etapie edukacyjnym.

Celem realizacji programu jest wszechstronna i wieloprofilowa pomoc sprzyjająca rozwojowi procesów intelektualnych, pozwalająca na pokonywanie trudności szkolnych przez uczniów.

Dobór ćwiczeń, ich atrakcyjność, nowoczesna, multimedialna forma realizacji programu to czynniki mające znaczny wpływ na efektywność nauki, terapii. Do opracowania programu autorka wykorzystała techniki pracy terapeutycznej opartej na metodach Integracji sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Metody Dobrego Startu, Metody 18 struktur wyrazowych, muzykoterapii.

Znajomość dziecka, jego mocnych stron, możliwości psychofizycznych pozwoli terapeucie na odpowiedni dobór kart pracy ucznia – seria opracowana przez autorkę składa się z pięćdziesięciu zeszytów. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka pozwoli uczniowi odnieść sukces, przeżyć radość i zmotywować do dalszej pracy.

Uważam, że koncepcja Treningu Globalnego wspierana przez takie narzędzia, jak program komputerowy wspierający rozwój i zeszyty ćwiczeń autorstwa Pani Doroty Rudzińskiej- Friedel wzbogaci nowoczesne środki dydaktyczne służące wielo profilowemu rozwojowi dziecka.

PN-EN-ISO 9001 : 2001
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

wizytator Renata Naprawa

 

 

 

RECENZJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ

Komputerowy program wspierający rozwój autorstwa Doroty Rudzińskiej ? Friedel jest propozycją niezwykle ciekawą i atrakcyjną na naszym rynku.

Warto podkreślić, iż autorka oparła swoją propozycje na przekonaniu, iż wspieranie rozwoju to z jednej strony tworzenie warunków (np. do uczenia się, do komunikacji, do interakcji, do poznawania, do koncentrowania uwagi a nawet do przeżywania), a z drugiej strony są to konkretne oddziaływania pedagogiczne. Oddziaływania te to dla autorki przede wszystkim: stymulacja, usprawnianie, kompensacja, korektura, aktywizacji i profilaktyka.

Takie rozumienie wspierania rozwoju dziecka dobrze wpisuje się w  działania terapeutyczne ?przy czym są one rozumiane bardzo szeroko. Tak więc; program wspierający rozwój autorstwa D. Rudzińskiej ? Friedel jest niewątpliwie programem wspierającym rozwój dzięki tworzeniu odpowiednich warunków oraz stosowaniu konkretnych oddziaływań terapeutycznych.

Warto również podkreślić iż odbiorcami programu jest bardzo szeroka grupa uczniów ?zarówno jeśli chodzi o rodzaj problemu szkolnego ucznia, jego nasilenie jak i wiek ewentualnych użytkowników. Uważam, iż program może być adresowany nie tylko do uczniów z utrudnionym rozwojem, ale również do ucznia o przeciętnym rozwoju ? może pełnić wtedy stymulacyjną i aktywizującą funkcję, przy okazji będąc dla takiego ucznia bardzo atrakcyjną i ciekawą propozycją.

Program jest propozycją inspirowaną różnymi metodami terapeutycznymi (miedzy innymi metodą integracji sensorycznej, metodą kinezjologii edukacyjnej czy tez metodą dobrego startu). To co warto podkreślić – to fakt ,iż autorce udało się połączyć  różne inspiracje z własnym pomysłem na wspieranie rozwoju dziecka. Celem autorki stało się w tym programie uruchomienie różnych aktywności ucznia ? miedzy innymi: słuchania, czytania, mówienia, liczenia, zapamiętywania koncentrowania uwagi czy też aktywności poszczególnych analizatorów. Chciałbym podkreślić, iż takie rozumienie nauczanie jest szczególnie mi bliskie bowiem jego istotą jest przekonanie, iż uczyć kogoś tzn. organizować przestrzeń edukacyjno-terapeutyczną dla właśnie aktywności dziecka.

dr. Iwona Lindyberg
Uniwersytet Gdański

Informacje dodatkowe

Wersja

elektroniczna, pudełkowa